Drents Museum en De Nieuwe Kolk in Assen krijgen noodsteun

Het Drents Museum, het filmtheater van De Nieuwe Kolk (beide in Assen) en het Atlas Theater in Emmen krijgen financiële steun om de gevolgen van de corona-crisis enigszins op te vangen.

Het Drents Museum krijgt in totaal 1 miljoen euro: 500.000 euro van het Rijk en een half miljoen euro van de provincie Drenthe. Dit nog wel onder een klein voorbehoud. Gedeputeerde Staten geven een positief advies, maar de staten moeten na het zomerreces nog akkoord gaan.

De Nieuwe Kolk krijgt 37.500 euro noodsteun uit de rijkspot. B en W van Assen zijn bereid daar eenzelfde bedrag als co-financiering bij te leggen. Het college onderzoekt nog of de gemeente compensatie van het Rijk kan ontvangen voor dit bedrag.

Hard geraakt door coronacrisis

Waar het Atlas Theater in Emmen aanspraak op mag maken is niet bekend. De gemeente Emmen kon hier woensdagmiddag nog geen antwoord op geven.

De cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Daarom heeft het Rijk voor 300 miljoen euro aan noodsteun voor deze sector beschikbaar gesteld. Hiervan is in totaal 48,5 miljoen euro bestemd voor de regionale culturele infrastructuur.

Beperkt aantal

Op basis van de gestelde criteria kan slechts een beperkt aantal culturele instellingen in de provincie Drenthe hiervan gebruik maken. Het gaat om één museum, één filmtheater en één podium.

Met de provincie en betrokken gemeenten is afgesproken dat De Nieuwe Kolk een aanvraag indient voor de noodsteun aan het filmtheater, het Atlas Theater de aanvraag doet in de categorie podia en het Drents Museum in de categorie musea.

Ook noodfonds voor andere podia

Voor de podia die niet in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het Rijk heeft de provincie Drenthe een noodfonds van 500.000 euro ingesteld. Over de precieze verdeling van deze middelen wordt nog overleg gevoerd.