'Geen snelheidsverlaging binnen bebouwde kom Assen om fietsers meer ruimte te bieden'

De gemeente Assen gaat de snelheid binnen de bebouwde kom niet tijdelijk verlagen tot maximaal 30 kilometer per uur om fietsers meer ruimte te bieden op de openbare weg.

Dat was een wens van de Fietsersbond. De Fietsersbond klopte bij de gemeente aan omdat voetgangers sinds de coronacrisis meer ruimte krijgen in de binnenstad, ten koste van de fiets.

De bond stuurde een brief met aanbevelingen, bijvoorbeeld om voetgangersstraten open te stellen voor fietsers, verkeerslichten fietsvriendelijker af te stellen en de snelheid in de bebouwde kom te verlagen naar 30 kilometer per uur. Dat laatste zou ervoor zorgen dat fietsers overal kunnen uitwijken naar de rijbaan, mocht dat nodig zijn om in te halen of afstand te bewaren met tegenliggers.

‘Fietspaden zijn ruim genoeg’

Uit landelijk onderzoek blijkt volgens de gemeente echter dat het risico op besmetting in de buitenlucht zeer gering is. ‘Op onze fietspaden is voldoende ruimte beschikbaar’, schrijven B en W in een antwoord op de Fietsersbond. ‘Bovendien nemen verkeersveiligheidsrisico’ s toe, wanneer fietsers en gemotoriseerd verkeer gemengd gebruik maken van de verkeersaders en de weginrichting daar niet op is aangepast.’

De gemeente zegt op dit moment niet voldoende capaciteit te hebben om de voorgestelde maatregelen van de Fietsersbond te handhaven. Wel zijn de verkeerslichten inmiddels fietsvriendelijker afgesteld. De wachtstand is nu groen en bij de drukkere fietsroutes liggen extra inmeldlussen en wachttijdvoorspellers. Een druk op de wachtknop is daardoor niet langer nodig.

Verder is verkend of het haalbaar is om enkele tweerichtingspaden slechts in één richting te mogen gebruiken. Nadeel hierbij is volgens het college dat er alleen bij de kruispunten veilige oversteekplaatsen aanwezig zijn, waardoor fietsers om moeten rijden: ‘De verwachting is dat er dan alsnog veel in beide richtingen zal worden gefietst en dat de ingestelde maatregel niet wordt nageleefd.’

Extra terrassen

Doordat in de binnenstad extra ruimte beschikbaar is gesteld aan terrassen, en de markt is afgesloten voor fietsers, moeten zij nu vaker omrijden. Vervelend, vindt de Fietsersbond, maar de gemeente zegt dat het nu even niet anders kan: ‘Vanwege de drukte in de binnenstad is het niet wenselijk om in deze smalle winkelstraten fietsers en voetgangers te mengen.’

Wel wordt verkend of winkelstraten buiten de winkeltijden opengesteld kunnen worden voor fietsers. Zodra de corona-maatregelen versoepeld kunnen worden, zullen alle fietsroutes weer in gebruik worden genomen, verzekert het college.