Gemeente Assen stelt huurverhogingen uit

Assen - De gemeente Assen ziet voorlopig af van de jaarlijkse huurverhogingen voor woningen, bedrijfspanden en binnen- en buitensportaccommodaties die onder haar beheer vallen.

De gemeente, zo zegt een woordvoerder, komt hiermee tegemoet aan huurders die het in deze coronatijd moeilijk hebben. ‘Iedereen wordt hier op een of andere manier door geraakt. We willen door het voorlopige uitstel van de verhogingen van de huur de problemen bij huurders verzachten.’

Er is, zo laat de woordvoerder verder weten, nog geen nieuwe datum vastgesteld voor een huurverhoging. 'We wachten eerst de effecten af die de coronacrisis heeft op sport, cultuur, ondernemers en huurders van woningen in Assen.'

De jaarlijkse huurverhoging voor gemeentelijke woningen en bedrijfspanden zou normaliter op 1 juli ingaan, voor buiten- en binnensportaccommodaties was dat 1 augustus. Het percentage waarmee de huur jaarlijks stijgt, is gekoppeld aan de consumentenprijsindex en wordt gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per 1 juli is de verhoging 1,4 procent voor huurwoningen en bedrijfspanden. De maximale huursomstijging voor woningcorporaties voor het kalenderjaar 2020 is conform het Sociaal Huurakkoord 2018, 2,6 procent (inflatie 1 december 2018 tot 1 december 2019) en per 1 augustus 2020 is de verhoging 1,2 procent voor binnen-en buitensportaccommodaties.

De gemeente heeft huurwoningen in beheer in Kloosterveen, waar in 2015 30 sociale huurwoningen werden opgeleverd.

Tekst: Robbert Willemsen