Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan tien Assenaren

‚ÄčAssen - Tien inwoners van Assen, waaronder twee echtparen, hebben vrijdagmiddag alsnog hun koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in De Nieuwe Kolk.

Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De onderscheidingen werden overhandigd door burgemeester Marco Out.

De onderscheidingen werden uitgereikt aan:

Goossem Boers.

Meneer Boers was dit jaar de oudste man die een koninklijke onderscheiding kreeg. In maart van dit jaar werd hij 93. Hij werkte tot zijn pensionering bij de Drentse Vervoer Maatschappij. Vanaf 2000 is meneer Boers penningmeester van de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw Guineagangers. In deze functie organiseert hij boottochten, busreizen en verkoopt hij lootjes ten bate van de vereniging. Daarnaast is meneer Boers penningmeester van het  complex Peelerhof en zet hij zich voor de organisatie van uiteenlopende activiteiten bij Peelerhof.  

Yvonne Baas-Witkam

Ze was onder andere coach/begeleider Lagerhuis bij het Dr Nassau College. Daarnaast is ze al jarenlang als bestuurslid betrokken bij de Vereniging Veilig Verkeer Nederland, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter. Mevrouw Baas is over een breed front betrokken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid in Assen. Sinds 2017 is ze ook voorzitter van Veilig Verkeer Nederland in de provincie Drenthe. Ook is ze mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Sociaal Cultureel Werk in Peelo. In deze wijk is ze betrokken bij het organiseren van het jaarlijkse wijkfeest, de St. Maartenoptocht en het samenstellen, redigeren en verspreiden van het wijkblad Peelo.

Roelfina Prinsen

Ze is al bijna 40 jaar vrijwilliger bij Sportclub Bartje. Ze introduceerde bij de sportclub zwemlessen voor kinderen met een beperking. Daarnaast was ze ook toezichthouder bij het waterbasketbal. Momenteel is mevrouw Prinsen trainer, begeleidt ze oudere leden bij het behalen van hun zwemdiploma en is ze lid van de kascommissie. Naast haar betrokkenheid bij sportclub Bartje, is mevrouw Prinsen sinds 2006 actief als vrijwilliger bij hospice Het Alteveer in Assen.

Geertruida Dijkema

Ze was jarenlang betrokken bij de werkgroep Schildersbuurt Huurwoningen. Tussen 1976 en 2010 was ze betrokken bij de renovatie van de buurt. Daarnaast was ze tussen 1985 en 2016 penningmeester van de Vleesclub Onder Ons en organiseerde ze voor deze club allerlei activiteiten. Mevrouw Dijkema is vanaf 2003 ook 13 jaar lid van het Bewonersoverleg Assen-Oost geweest waarbij ze zich richtte op verbeterpunten in de buurt. Vanaf 2006 tot heden is ze bestuurslid van de werkgroep wijkfeest Assen-Oost met als voorname taak de planning van de 50-60 kraamhouders.

Rieuwert Hoogeveen

Hij zet zich al jarenlang in voor de Stichting Recht uit het hart. Deze stichting organiseert feestavonden voor mensen met een beperking. Meneer Hoogeveen levert al sinds 1993 een bijdrage aan de voorbereidingen van deze bijeenkomsten. Daarnaast is hij eveneens sinds 1993 vrijwilliger bij de kringloopwinkel Het Struunhuis. Hij verricht bij de winkel alle voorkomende reparatie-, onderhoud-,transport- en verkoopwerkzaamheden.

Pieter van der Ploeg

Is  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau als waardering voor een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Zo is de heer Van der Ploeg vanaf 1991 vrijwilliger en bestuurslid van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Daarnaast fungeert hij als vertrouwenspersoon. Ook heeft zij zich ingezet als diaken en ouderling.. Tussen 2005 en 2011 was de heer Van der Ploeg vrijwilliger en secretaris van het Politie Mannenkoor. Vanaf 2005 is hij vrijwilliger bij de stichting Exodus, waarbij hij ex-gedetineerden begeleidt bij hun terugkeer in de maatschappij. Daarnaast begeleidt hij in het verlengde van dit vrijwilligerswerk kinderen die op bezoek gaan bij hun gedetineerde ouder. Meneer Van der Ploeg is sinds 2010 ook actief als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Arendstate. Hij ondersteunt de schildersgroep en vervoert de ouderen naar activiteiten. Daarnaast is meneer Van der Ploeg sinds 2014 secretaris en vrijwilliger bij het gereformeerd mannenkoor Noord-Drenthe en verzorgt hij de communicatie van het mannenkoor. Ook was hij tussen 2015 en 2017 secretaris van de Stichting Bevrijdingsconcert Assen.

Pieter en Janny Post-Wekema

Zij hebben een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun inzet voor vrijwilligersactiviteiten bij woonzorgcentrum De Vijverhof. Vanaf 1989 is het echtpaar betrokken bij de organisatie van rommelmarkten en bingo-avonden. Ook vervoert de heer Post de bewoners naar afspraken bij de huis- of tandarts of in het ziekenhuis. Mevrouw Post levert bij De Vijverhof ook een bijdrage aan handwerk bijeenkomsten en het bloemschikken. Naast zijn activiteiten bij De Vijverhof was de heer Post ook 45 jaar vrijwilliger bij het TT-circuit.

Harm Jan Scheepstra en zijn echtgenote Hanke Scheepstra-Bos

Zij zijn onderscheiden voor hun inzet voor de korfbalclub AVO en de Odd Fellows. De heer Scheepstra is vrijwilliger bij AVO en was voorzitter. Hij vervult sinds 1957 een reeks van functies voor AVO. Zo is hij barmedewerker en redacteur van het clubblad. Hij verricht momenteel uiteenlopende hand- en spandiensten en is daarnaast wedstrijdsecretaris. Mevrouw Scheepstra is sinds 1975 vrijwilliger bij AVO. Ze was secretaris, is barmedewerker en verzorgt de ledenadministratie. Sinds 1982 verricht het echtpaar ook vrijwilligerswerkzaamheden voor de Maria in Campis Rebekkah loge van het filosofisch-humanitaire genootschap Odd Fellows.