Natuurmonumenten voert werkzaamheden uit op heide Vijftig Bunder in Midlaren

Natuurmonument voert de komende weken werkzaamheden uit op heide Vijftig Bunder in Midlaren. Het werk bestaat uit het verwijderen van het strooisel dat het bos achter heeft gelaten.

In het strooisel zitten veel voedingsstoffen, waardoor er momenteel veel bramengroei en verruiging op de heide is. Natuurmonumenten gaat ook enkele plekken plaggen, waaronder delen van de laagtes op en rond de oude heide.

Bodemonderzoek

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maanden juli en augustus. Naast deze werkzaamheden vindt er nog een aanvullend bodemonderzoek plaats om de exacte plaatsen van verzuring op de heide in kaart te brengen. Natuurmonumenten meldt dat de heide de afgelopen decennia sterk achteruit is gegaan door de stikstof-uitstoot en de daardoor ontstane verzuring. Na het bodemonderzoek moet er een advies komen, dat de verzuring tegen kan gaan.