Assen krijgt 3,2 miljoen gecompenseerd voor coronakosten

De gemeente Assen krijgt 3,2 miljoen euro van het rijk ter compensatie van de extra kosten die zijn gemaakt in verband met de coronacrisis.

Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) maakte dat donderdagavond bekend tijdens de behandeling van de kaderbrief in de gemeenteraad. Die opmaat naar de begroting voor volgend jaar biedt door de financiële perikelen vooral veel onzekerheden. De corona-uitkering valt in ieder geval niet tegen. De gemeente ging twee weken geleden uit van een eerste vergoeding van 1,8 tot 2,5 miljoen euro.

Wat de precieze financiële gevolgen voor Assen zijn is nog gissen. Wel is duidelijk dat onder meer de afgelasting van de TT er flink inhakt: de inkomsten uit de toeristenbelasting – net speciaal verhoogd om de herstelbegroting sluitend te krijgen – vallen vier ton lager uit. Door een fors verminderd bezoek aan de binnenstad vloeit er ook ongeveer 1 miljoen euro aan parkeergeld minder in de gemeentekas.

Voor de raad is het zomerreces nu aangebroken. Meerdere fracties drongen er bij B en W op aan om de raad ook in deze vakantieperiode actief te informeren over nieuwe ontwikkelingen om daar zo snel op te kunnen reageren.