Inwoners van Tynaarlo gooien steeds minder afval weg

De inwoners van de gemeente Tynaarlo gooiden in 2019 per persoon 70 kilo restafval weg. In vergelijking met 2016 is die hoeveelheid met 52 kilo per persoon gedaald.

Met 70 kilo restafval per persoon zit de gemeente Tynaarlo ze ver onder het gemiddelde van de Drentse gemeenten, wat 162 kilo restafval per jaar is. Daarnaast is 78% van het total eaangeboden afval op de juiste manier gescheiden, waardoor het geschikt is voor recycling.

Volgens wethouder Hanneke Wiersema (CDA) blijkt uit bovenstaande resultaten dat het diftar-beleid in de gemeente Tynaarlo werkt. ‘Vorig jaar zijn we gestart met een nieuwe manier van afval ophalen, onder andere door alle inwoners een PMD-container te geven, plastic en groenafval niet te belasten en restafval weggooien juist duurder te maken. Uit deze cijfers blijkt dat dit beleid werkt en het onze duurzame doelstellingen dichterbij brengt.’