Zorgen bij gemeenteraad Tynaarlo: komen starters tot hun recht in Vries-Zuid?

Vries snakt naar de komst van jonge gezinnen. Nieuwbouwwijk Vries-Zuid moet daaraan tegemoet komen. Maar nu maakt de raad zich zorgen: komen die starters wel voldoende aan hun trekken in de nieuwe wijk?

Dit bleek dinsdag tijdens een raadsdebat over het ontwerp bestemmingsplan. Ondanks de twijfels besloot de gemeenteraad het plan ter inzage te leggen voor inspraak. Dit betekent dus dat belanghebbenden er bij de gemeente hun zegje over kunnen doen.

Projectontwikkelaar

In de wijk komen 75 huizen, waarvan projectontwikkelaar WVG uit Meppel er 24 gaat bouwen en woningcorporatie Woonborg 12. Vijftien kavels gaat de gemeente rechtstreeks aan particulieren verkopen, die er dus naar eigen inzicht een huis kunnen bouwen. Voorts heeft het bouwplan nog ‘witte vlekken’, voor alternatieve bouwplannen, zoals tiny houses, een knarrenhof of een ander initiatief voor seniorenwoningen.

De raadsleden Gezinus Pieters (VVD) en Anneke Lubbers (PvdA) schrokken zich een hoedje toen verantwoordelijk wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) deze verdeling opsomsde. Vries-Zuid moet een gemêleerde wijk worden, maar vooral Lubbers vreest dat de koophuizen vooral duur zullen zijn. Ze wilde weten of Kraaijenbrink afspraken maakt met WVG over de prijs van de woningen.

‘Het wordt een diverse wijk’

Volgens Kraaijenbrink zijn die afspraken er nog niet, maar in zijn ogen zijn er voldoende waarborgen dat Vries-Zuid een diverse wijk wordt. Hij beloofde plechtig dat hij binnenkort in gesprek gaat met partijen die zich hebben gemeld voor de ‘witte vlekken’, zoals de Stichting Seniorenhuisvesting Noord Nederland en een initiatiefgroep die een knarrenhof willen realiseren.

Wethouder Kraaijenbrink benadrukte dat de gemeente de grond tegen ‘marktconforme’ prijzen verkoopt. Het alternatieve karakter hoeft volgens hem dus niet ten koste te gaan van de opbrengsten voor de gemeente. Ook de voorstanders van een knarrenhof hebben volgens hem inmiddels aangegeven dat ze de grond tegen de normale grondprijs kunnen kopen.

Wadi

De ontwikkeling van de nieuwe wijk heeft wel de nodige voeten in aarde gehad. Een deel van de omwonenden heeft bezwaren tegen de aanleg van een wadi, een soort greppel voor de afvoer van regenwater. Ook vinden ze dat het voorliggende plan qua opbouw onvoldoende aansluit op de bestaande wijk Diepsloot. En dan zijn er nog bezwaren tegen de verkeerskundige afwikkeling van het verkeer in de wijk.

De gemeenteraad echter besloot unaniem het plan vrij te geven voor inspraak. Daar kunnen mensen hun bezwaren nog kenbaar maken. Mochten ze vinden dat de gemeente daar onvoldoende aan tegemoet komt, dan kunnen ze een juridische procedure aanspannen.