College Assen houdt vast aan planning herinrichting Koopmansplein na bouwvak

Assen - De herinrichting van het Koopmansplein in Assen start ‘gewoon’ na de bouwvak. De Asser gemeenteraadsfractie van de PvdA had gevraagd om uitstel, omdat een opgebroken plein nadelig zou zijn voor de ondernemers in het centrum. Het college van B en W houdt echter vast aan de gemaakte planning.

De PvdA had het college erop gewezen dat het voor ondernemers in de binnenstad van groot belang is dat de bezoekersaantallen zich zo snel mogelijk herstellen na de coronamaatregelen. Veel ondernemers hebben grote verliezen geleden en hopen dat de omzet in de zomermaanden – zeker met het oog op het grote aantal toeristen dat in Drenthe wordt verwacht – weer wat aantrekt.

Ander moment

En daar, zo menen de sociaaldemocraten, horen geen obstakels bij zoals een opengebroken Koopmansplein en werkverkeer. De partij had B en W dan ook gevraagd om, in overleg met MKB Retail, een ander moment te kiezen voor de start van de renovatie van het plein. ‘Zodat de zomerperiode in ieder geval kan worden benut om het omzetverlies van ondernemers zo klein mogelijk te houden.’

B en W geven aan dat vorig jaar tijdens de voorbereidingen op de herinrichting uiteraard nog geen sprake was van een coronacrisis. Het college beseft dat ondernemers hard zijn getroffen door de gevolgen het virus en begrijpt de huidige zorgen, maar is niet van plan het schema weer om te gooien. ‘Het uitgangspunt is dat we na de bouwvak starten met de uitvoering.’ Op die manier moet het Koopmansplein klaar zijn voor de TT Week in 2021.

Overleg

Om de overlast voor ondernemers én winkelend publiek zoveel mogelijk te beperken, zijn B en W in gesprek gegaan met MKB Retail en Vaart in Assen (binnenstadorganisatie, red.) over de planning. ’In dat overleg is een meer gedetailleerde (concept)planning van het Koopmansplein gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er niet het hele jaar overal sprake is van overlast.’

Door het werk op te delen in kleine blokken, gaat het college verder, wordt de overlast voor individuele ondernemers beperkt. ‘De planning wordt de komende weken verder uitgewerkt, onder meer in overleg met de nutsbedrijven. Die planning wordt opnieuw besproken met MKB Retail en Vaart in Assen. In dat overleg gaan we kijken waar mogelijk knelpunten kunnen ontstaan en hoe we die kunnen oplossen. Vervolgens wordt deze planning gedeeld met de ondernemers op en rond het plein en de achterban van Vaart in Assen.’

Striptekeningen

In die communicatie wordt, aldus B en W, onderscheid gemaakt tussen ondernemers en bezoekers. ‘Ondernemers worden  geïnformeerd over de planning, bereikbaarheid en eventuele overlast door middel van duidelijk leesbare 'striptekeningen'. Met positieve communicatie, marketing, goede routing en gezamenlijke acties met de aannemer worden bezoekers uitgenodigd om de binnenstad te bezoeken. Vaart in Assen neemt samen met de ondernemers het initiatief tot een goede bezoekersmarketing.’

Tekst: Robbert Willemsen