Hospice Het Alteveer wil naar ruimere locatie in Assen

Assen - Hospice Het Alteveer in Assen wil verhuizen van het huidige onderkomen aan de Burgemeester Agterstraat naar een pand aan de Ter Aardseweg. Het college van B en W verleent alle medewerking om de beoogde locatie geschikt te maken voor een hospice.

Hospice Het Alteveer, een Bijna Thuis Huis voor Noord- en Midden-Drenthe, is een plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Het hospice biedt persoonlijke zorg in een huiselijke sfeer. Net als thuis kunnen familie en vrienden hun zorg en aandacht aan de patiënt geven.

Meer ruimte

De vraag naar hospicezorg neemt toe en daarom heeft Het Alteveer meer ruimte nodig. Enkele jaren geleden was er nog sprake van een uitbreiding van het pand aan de Burgemeester Agterstraat, maar na bezwaren uit de buurt zag het bestuur af van de uitbouw.

Het ruimtegebrek bleef echter. Als oplossing daarvoor is nu een nieuwe, ruime locatie in beeld. Het college van B en W geeft aan, dat in december 2019 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend door Het Alteveer voor het bouwen van een hospice aan de Ter Aardseweg 3. Het college: ‘De aanvraag is echter in strijd met de beheers-verordening ‘Assen Noord 2014’. Het bouwplan voldoet niet aan de gebruiks- en bouwvoorschriften.’

Procedure

Wat B en W betreft is een hospice ruimtelijk en stedenbouwkundig echter in te passen, maar dan moet wel de uitgebreide afwijkingsprocedure worden doorlopen. De ontwerp-omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan Het Alteveer aan de slag aan de Ter Aardseweg.

Tekst: Robbert Willemsen