Assen moet kenniscentrum energietransitie worden

Assen moet een kenniscentrum worden voor de energietransitie. Volgens wethouder Mirjam Pauwels (VVD) liggen daar grote kansen.

,,In Assen is al veel kennis op dit gebied, in de toekomst moeten we de kennispositie op dit gebied pakken’’, zei Pauwels donderdagavond in de gemeenteraad. Die boog zich over de Economische Agenda 2020-2025.

‘Oude wijn in nieuwe zakken’

De raad vond het voorliggende plan in eerste instantie wat oppervlakkig, maar het is, zo zei Pauwels, dan ook niet meer dan een strategische agenda.. ,,Van hieruit gaan we werken aan een concrete vertaling.’’

De PvdA sprak over ‘oude wijn in nieuwe zakken’. ,,Regelmatig worden de woorden wenkend perspectief gebruikt’’, zei Albert Smit. ,,Maar gezien de ontwikkelingen in de Toeristisch Recreatieve Zone is dat perspectief wel verdwenen. Het plan is abstract en weinig concreet.’’

VVD: waar ligt de focus

Ook volgens de VVD staan in de economische agenda te veel algemeenheden. ,,Er staat veel in, maar waar ligt de focus’’, vroeg Richard Klok zich af. Hij noemde de nul euro die uit wordt getrokken voor economische promotie ’wel heel weinig’.

De PvdA wilde ook weten wat nu de zo veelgeprezen voordelen van de noordelijke samenwerking zijn. Hij zag alleen maar nadelen zoals de gang van zaken rond het outletcentrum FOC en de lobby in de stad Groningen om Burgerhout en de RDW ten koste van Assen binnen te halen. Volgens de wethouder is het belangrijk om onderdeel te zijn van de regio, vooral ook om in Brussel en Den Haag zichtbaar te zijn.

Nieuw krachtencentrum

Stadspartij Plop wees erop dat juist de twee grootste economische krachtenvelden in de Drentse hoofdstad - zorg en overheid - aan erosie onderhevig zijn. Henk Santing riep de wethouder op ’een nieuw krachtencentrum te zoeken’.

De fractie van 50Plus pleitte er voor om een specialist aan te stellen die door de ogen van senioren naar de economie gaat kijken. ,,Wat kunnen wij als senioren, een hele grote doelgroep, voor de economie betekenen?’’ Wethouder Pauwels wilde er wel over nadenken: ,,Een interessante suggestie.’’

Palmen op Koopmansplein

De ChristenUnie wil ook nu al actieve inzet van de gemeente met name in de vrijetijdssector om de binnenstad qua aankleding van de stad voor toeristen aantrekkelijker te maken. Cor Staal pleitte voor palmbomen op het Koopmansplein.

Om de economische groei van de laatste jaren vast te houden, wil Assen nieuwe bedrijven met open armen ontvangen, zo staat in de economische agenda. De Drentse hoofdstad verwacht in de toekomst een krapte op de arbeidsmarkt en wil talenten en hoger geschoolde werknemers zoveel mogelijk binden aan de Drentse hoofdstad. Daarom moet een beter vestigingsklimaat geschapen worden voor bestaande en nieuwe bedrijven en instellingen.

Vergrijzing

De gemeente wijst daarbij op de veranderende rol van de lokale overheid en wil een meer open houding aannemen en spelregels voor ondernemers ‘actualiseren’. ‘We bewegen steeds meer van beheerder en uitvoerder naar regisseur, dienstverlener en gesprekspartner.’

Verder gaat de komende jaren extra aandacht uit naar onder meer de vergrijzing en de energietransitie. Vernieuwingen in de zorg moeten worden gestimuleerd en de aanwezige kennis en werkgelegenheid op het gebied van energie en infrastructuur moet worden verstevigd.

Kanttekening: de huidige capaciteit op het gemeentehuis is niet toereikend om de agenda uit te voeren. Daarom vraagt het college van B en W om voor het laatste halfjaar van 2020 maximaal 87.000 euro uit de algemene reserves te halen, om extra mankracht in te kunnen huren. Voor de jaren erna wordt die extra mankracht meegenomen in de begroting. Niet alle fracties zijn daar op voorhand mee akkoord.