Raad kritisch op nieuwe aanpak laaggeletterdheid in Assen

Een deel van de gemeenteraad van Assen was donderdagavond kritisch op het nieuwe plan om de laaggeletterdheid aan te pakken. Vrees is dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren niet gaan verbeteren.

De Partij van de Arbeid noemde de voorgestelde aanpak ‘te vrijblijvend en weinig concreet’. „De voorstellen hangen als los zand aan elkaar”, vond Harriët van Es.

‘Weinig ambitie’

Toch wilde haar partij niet tegen het voorstel stemmen. „Wel roepen we op om de ambitie op te schroeven. Want goede pogingen om het aandeel laaggeletterden daadwerkelijk te verkleinen vinden we niet terug in deze aanpak.”

Martin Rasker (VVD) vond het jammer dat de tot nu toe behaalde resultaten ‘ver achterblijven bij de doelstellingen’ en uitte de wens dat deze de komende periode beter worden. „Maar dit is best een lastig en weerbarstig onderwerp en wij weten dat de wereld niet altijd zo maakbaar is als je zou willen.”

Aantal geholpen laaggeletterden laag

Sinds eind 2016 zijn in totaal 336 Assenaren die moeite hebben met lezen en schrijven, een scholingstraject begonnen via het Taalhuis in de bibliotheek of via de cursus basisvaardigheden op het Drenthe College. Dat aantal ligt een stuk lager dan gehoopt, gezien de schatting dat zo’n 9.000 Assenaren laaggeletterdheid zijn.

Bovendien is de overgrote meerderheid van de geholpen Assenaren van niet-Nederlandse komaf. Wethouder Bob Bergsma (D66) wil daarom de komende jaren inzetten op het bereiken van laaggeletterden met Nederlands als moedertaal. Onder meer door bijvoorbeeld werkgevers, huisartsen, scholen en sportverenigingen een rol te geven in het verwijzen naar de mogelijkheden voor mensen met een taalachterstand. Ook moeten succesvol geholpen ervaringsdeskundigen nadrukkelijker als voorbeeld dienen om laaggeletterden, die zich vaak schamen voor hun situatie, te overtuigen om hulp te zoeken.

Uiteindelijk ging de voltallige raad akkoord met deze aanpak, waarmee bijna drie ton per jaar is gemoeid. Ruim twee ton wordt beschikbaar gesteld door het Rijk.