Fietsersbond Assen pleit in brief aan gemeenteraad voor aanpassingen fietsverkeer

Fietsersbond Assen heeft een brief aan de gemeenteraad geschreven waarin zij pleiten voor aanpassingen in het fietsverkeer.

Volgens de bond zijn de aanpassingen nodig om te voorkomen dat de Asser binnenstad vastloopt. ‘Met de verwachte capaciteitsuitval van het openbaar vervoer is deze een groep mensen aangewezen op met name lopen en fietsen. Ook zullen veel mensen het OV mijden, omdat ze bus en trein te druk vinden en ze besmetting vrezen. Sommigen zullen de auto pakken, anderen de fiets,’ schrijft de bond in de brief.

Twaalf aanpassingen

Belangrijkste punt van de bond is dat de fiets ‘welkom is in de Asser binnenstad’. Om dat voor elkaar te krijgen, stelt de bond twaalf aanpassing in het verkeer voor. Zo wordt andere gepleit voor openstelling van straten die nu alleen voor voetgangers bedoeld zijn, moeten verkeerslichten fietsvriendelijker worden afgesteld en moeten verplichte fietspaden worden afgeschaft waardoor snelle en brede fietsen gebruik kunnen maken van de rijbaan.