Aardgasvrije wijk: ondoordacht rommeltje

Terwijl de lokale politiek in Assen zich het hoofd breekt over hoe de wijk Lariks grotendeels aardgasvrij kan worden gemaakt, maakte de Algemene Rekenkamer vorige week gehakt van dit landelijke project, waar het Rijk tot nu toe 150 miljoen euro aan heeft besteed. Assen kreeg als één van de 27 proeftuinen in Nederland bijna 4,25 miljoen euro uit die pot.

Nu, twee jaar later, concludeert de Algemene Rekenkamer dat minister Kajsa Ollongren van BZK de gewekte verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken. ‘Uit het verantwoordingsonderzoek 2019 blijkt dat in het bestedingsplan, de begrotingen, het jaarverslag van het Ministerie van BZK en antwoorden op Kamervragen telkens andere doelen worden genoemd. En het is onduidelijk welke doelen de minister op enig moment wel nastreeft en welke niet of niet meer.’

Vrij vertaald: een ondoordacht rommeltje.

Het plan was om eind 2019 ruim 2000 woningen aardgasvrij te hebben gemaakt. De Algemene Rekenkamer constateert dat dit bij slechts enkele woningen is gerealiseerd.

Dat dit tempo aanzienlijk lager ligt dan was gehoopt, ligt vooral aan het (gebrek aan) draagvlak bij de inwoners, ook omdat gemeenten nog steeds niet weten hoe woningeigenaren het financieel voor elkaar moeten krijgen om zo’n 60.000 euro op te hoesten, eer de woning daadwerkelijk van het gas af kan.

Een gemeente kan hoog of laag springen, de eigenaar beslist of hij die investeringen wil doen. Die was al terughoudend door zoveel onduidelijkheden rond dit traject en dat zal er niet beter op worden nu de coronacrisis hard op de deur beukt. In deze onzekere tijden staat het (dure) verduurzamen van de woning hoogstwaarschijnlijk even niet in de top-tien.

Ook niet in Lariks.

Dat weerhield de gemeente Assen er overigens niet van een tweede ‘van het gas af-plan’ voor Lariks te smeden: een warmtenet, met als basis het rondpompen van warm water. Daarvoor is een subsidieaanvraag neergelegd bij het Rijk van 5,5 miljoen euro.

En dat, nu we voor een crisis staan waarin we elke euro nodig hebben om onze economie overeind te houden.

De kloof tussen politiek enerzijds en burgers en ondernemers anderzijds lijkt steeds groter te worden. Hoofdschuddend wordt gekeken naar politici, die net doen alsof de coronacrisis slechts een onderdeel is van hun normale, bestaande ‘pré-corona agenda’.

Wat dat betreft sprong een van Neerlands topondernemer Michel Perridon (bekend van  het programma Dragons’ Den) zondagmorgen in het programma WNL op Zondag uit zijn vel, toen minister Ollongren weer begon over het belang van de stikstofmaatregelen.

Oké, Ollongren is door ziekte een poosje uit de running geweest, maar zal toch af en toe de tv hebben aangezet of een krant hebben gelezen?

Perridon betwijfelde dat. ‘Met alle respect zullen we het daar nu niet over hebben. We hebben hele andere problemen! Dit land, Europa, de wereld staat in de fik. Stikstof moeten we nu maar even voor ons uitschuiven. We staan voor de grootste crisis ooit. Ik denk dat we ons daar op moeten focussen.’

Amen.

Robbert Willemsen

Michel Perridon en Kajsa Ollongren