Nieuwe structuur Achilles 1894: ‘We hebben financieel weer overzicht en controle’

Assen - Achilles 1894 heeft een turbulente periode achter de rug. Zowel op financieel, sportief als bestuurlijk gebied. Tijd, zo zeggen voorzitter Peter de Jong en penningmeester Jan van der Heide, om nu een basis te leggen die moet leiden tot rust en duidelijkheid binnen de club.

Bovenal moet het weer gaan draaien om voetbal. Prestatief en recreatief. Met uiteindelijk een stabiele eerste- of hoofdklasser als vlaggenschip, met spelers die trots het rood-zwarte shirt over de schouders trekken.

Groot gat

Achilles 1894 werd vorig jaar opgeschrikt door forse financiële perikelen. Er bleek een groot gat te zitten op de begroting en na onderzoek werd afgelopen januari duidelijk dat het seizoen 2019-2020 was gestart met een schuldenlast van net geen 200.000 euro.

Een voormalig penningmeester werd aangewezen als verantwoordelijke voor een deel van het tekort en er ontbrandde een juridische strijd tussen hem en de club. Hij werd onlangs door de rechter verantwoordelijk gehouden voor 47.000 euro.

De ontstane financiële situatie had ook sportieve gevolgen. Het eerste zondag-elftal werd door de club teruggetrokken uit de competitie en het eerste zaterdagelftal, uitkomend in de derde klasse, promoveerde tot vaandeldrager van Achilles.

Opstappen bestuur

De spanning binnen de club leidde uiteindelijk tot het opstappen van het haast voltallige Achilles-bestuur, inclusief voorzitter Ronald Keen. Onder anderen De Jong en Van der Heide gaven begin dit jaar aan - samen met de overige, over het algemeen nieuwe bestuursleden - de kar wel te willen trekken, tot er bestuurlijk en sportief weer een solide basis zou staan, waarop anderen verder kunnen bouwen.

De Jong en Van der Heide zeggen, dat er destijds te eenzijdig is gereageerd door het toenmalige bestuur, toen met de beschuldigende vinger naar de oud-penningmeester werd gewezen. ‘Binnen de club had men de financiële zaken gewoon niet op orde. De gedachte was dat het eerste zondag-team koste wat het kost op het hoogst mogelijke niveau mee moest doen. Mede daardoor werd er meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. Er was totaal geen zicht en controle op uitgaven en inkomsten, er werd van dag tot dag geleefd.’

Eilandjes

De Jong en Van der Heide schetsen een ‘cultuur van eilandjes binnen het bestuur’, die onderling slecht samenwerkten en communiceerden. ‘En ook de communicatie en transparantie richting de leden was onvoldoende.’

Van der Heide geeft wel aan, dat het voor clubs niet eenvoudig is de juiste bestuursleden op de juiste portefeuilles te krijgen. ‘Maar hoe goed de bedoelingen ook zijn en hoe moeilijk je tegenwoordig ook kunt komen aan bestuursleden: bij een foutieve match móet het op een gegeven moment wel  fout gaan.’

Bij Achilles staat de boel nu echter weer op de rit, aldus De Jong en Van der Heide. De kale vlakte, wijst De Jong, die het hoofdveld nu is – dat wacht op een nieuwe grasmat – staat symbool voor de ontstane situatie. ‘Na alle strubbelingen zijn we begonnen met een schone lei.’

Aan de slag met schuldenlast

Het nieuwe bestuur ging allereerst aan de slag met de schuldenlast. Dat betekent dat De Jong, Van der Heide en de overige bestuursleden heel wat afgepraat hebben met schuldeisers. Er werden betalingsregelingen getroffen over de af te lossen bedragen. ‘Gelukkig hebben we gemerkt dat er nog steeds sprake is van een Achilles-gevoel. Clubliefde. Dat resulteerde in goede afspraken, zowel over de betalingen als leningen, waar de partijen zich heel coulant opstelden. Maar hert belangrijkste is: we hebben wat de financiën betreft weer overzicht en controle.’

En dat moet zo blijven. De Jong: ‘We werken aan een nieuwe structuur en cultuur binnen de club. Het bestuur gaat  besturen en heeft daarbij een waakhondfunctie richting de commissies. Maar we doen het vooral sámen en leggen ook gezamenlijk verantwoording af, waarbij er meer ogen en vingers langs de cijfers gaan. Daarboven streven we naar een soort Raad van Commissarissen, met leden die het zó goed voorhebben met Achilles, dat ze bij wijze van spreken onder een Achilles-dekbed slapen.’   

Harde les

‘Staat die basis er, treden wij weer terug. En dan maar hopen dat we over anderhalf jaar niet weer moeten worden ingevlogen als crisismanagers. Maar we hebben er vertrouwen in dat het goed gaat. De afgelopen periode is een harde les geweest waar iedereen hopelijk van geleerd heeft. Je voelt nu ook dat er weer vertrouwen is binnen de club, er wordt weer gesproken over voetbal. Zoals het hoort bij Achilles.’

Tekst: Robbert Willemsen