Hulp bij armoede in Assen

Aangeboden door: Pricewise

In de periode 2014 tot en met 2017 is het percentage huishoudens dat langdurig moet zien rond te komen van een laag inkomen gegroeid in Drenthe. Langdurig staat in dit geval voor minimaal vier jaar. De nieuwe cijfers laten een verbetering zien voor de provincie, maar niet voor Assen en Emmen, waar relatief de meeste armoede voorkomt.

Hulp bij armoede en schulden

Mensen die te maken hebben met geldgebrek kampen hierdoor vaak met langdurige stress. Er is meer ruimte nodig in het budget om rust te krijgen in het bestaan. Veel van de dienstverlening is hier dan ook op gericht: het oplossen van directe financiële problemen door bijvoorbeeld het toekennen van een uitkering. Ook kunnen mensen terecht bij de voedselbank en krijgen ze vaak gratis kleding. Dit zijn echter vaak korte termijn oplossingen, terwijl mensen die leven in armoede de situatie blijvend willen veranderen. Op dit vlak is er naar eigen zeggen nog te vaak onvoldoende hulp. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het voorkomen van een terugval na de schuldsanering of hulp bij het volgen van een opleiding. Ook kan het voorkomen dat mensen tegen hun zin zijn vrijgesteld van solliciteren en re-integreren. Er moeten heel wat obstakels overwonnen worden om weer echt op eigen benen te staan.

Meer samenwerking nodig

Mensen zijn zeer blij met de geboden hulp van bijvoorbeeld een uitkeringsinstantie, de voedselbank, bewindvoerder, kredietbank en andere dienstverleners. Dit is nodig om hun leven op de rit te krijgen of te houden. Het hulpaanbod is echter sterk versnipperd. Een onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe heeft aangetoond dat mensen in de schuldhulpverlening gemiddeld hulp krijgen van zes verschillende instanties. Op de vraag hoe deze instanties samenwerkten was het antwoord dat er geen samenwerking is. Door regels en voorwaarden van de verschillende instanties op elkaar af te stemmen kan er al betere hulp geboden worden. Door niet alleen vanuit de eigen taak of opdracht naar mensen in armoede of met schulden te kijken ontstaat er zicht op het totaalplaatje.

Geldcoaches gemeente Assen

Gemeente Assen stelt geldcoaches beschikbaar om inwoners te helpen die het lastig vinden om rond te komen. De geldcoach kan onder andere kijken of mensen wellicht recht hebben op aanvullingen op het inkomen en te hulp schieten op het moment dat de deurwaarder dreigt met huisuitzetting. Daarnaast geeft de geldcoach tips over het verlagen van de vaste lasten, van een overstap naar goedkoop internet en gratis bellen tot boodschappentips om het boodschappenbudget te verlagen. Naast het oplossen van financiële problemen werken ze ook aan het voorkomen hiervan. Een andere mogelijkheid om informatie te krijgen over financiën is het buurtteam. Het buurtteam kan inwoners die leven in armoede of met schulden bijvoorbeeld in contact brengen met een budgetcoach. Door hulp in te schakelen vanuit het buurtteam kan men voorkomen dat de financiële problemen erger worden.