Door Coronavirus niet naar de notaris? Spoedwet biedt oplossing

Het Coronavirus zorgt er voor dat veel mensen het liefst binnen blijven. Toch komen veel mensen nog naar mijn kantoor om zaken te regelen. De overdrachten van woningen gaan door en ik zie veel afspraken in mijn familiepraktijk voorbij komen, zoals voor het maken van volmachten en testamenten.

Voor het bespreken en ondertekenen van testamenten en levenstestamenten, maar ook voor veel andere akten, geldt volgens de wet dat de notaris of kandidaat-notaris iemand persoonlijk moet spreken. In een persoonlijk gesprek kan goed beoordeeld worden wat iemand precies wil. Ook de ondertekening vindt tijdens een persoonlijke ontmoeting plaats. Wij volgen hierin de RIVM regels en ontvangen -indien mogelijk zo weinig mogelijk bezoekers op kantoor. De afspraken worden van te voren met onze klanten afgestemd. 
Voor de mensen die behoren tot de risicogroep om het Coronavirus op te lopen, is het bezoeken van een notariskantoor meestal zeer onwenselijk, zo niet onmogelijk. Mensen met een zwakke gezondheid moeten in hun huis blijven. Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek, ook ik kan deze cliënten niet in hun eigen omgeving bezoeken. Dat zou betekenen dat mensen in de risicogroep geen testament meer zouden kunnen maken. Juist nu veel mensen meer dan ooit stilstaan bij hun testament, is dat onacceptabel. Er was dan ook veel behoefte aan een snelle oplossing voor dit probleem.

Mijn beroepsorganisatie, de KNB heeft deze problematiek onder de aandacht gebracht bij het ministerie en inmiddels heeft de ministerraad ingestemd met een spoedwetsvoorstel. Het wordt mogelijk gemaakt om met behulp van audiovisuele communicatiemiddelen een gesprek te voeren en later een akte te tekenen. U moet dan denken aan een videoverbinding waarbij notaris en cliënt met elkaar kunnen spreken en elkaar kunnen zien. De cliënt kan de akte dan niet zelf tekenen, de notaris tekent alleen en verklaart dat gezien de omstandigheden de cliënt niet zelf kan komen tekenen. Deze regeling geldt natuurlijk alleen voor akten die geen uitstel dulden en het is aan de notaris om dit te beoordelen.

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Het voorstel is in het parlement behandeld en aangenomen. 

Zo kan ik mijn vak als notaris uit blijven oefenen en kan ik zelfs zieke mensen of mensen in verpleegtehuizen van dienst zijn.

Heeft u vragen, op mijn website www.notariskantoorvanpelt.nl vindt u al de nodige informatie voor het maken van een afspraak per mail of telefoon.

Tekst: Ellen van Pelt, notariskantoor Van Pelt in Assen