Testament maken: regels en procedures

Het is bekend dat veel mensen de tijd nemen alvorens ze de notaris bellen om een afspraak te maken voor hun testament.

Het is nu eenmaal een onderwerp dat veel mensen voor zich uitschuiven. Maar als de stap naar de notaris is gezet, is het ook belangrijk om rustig de tijd te nemen alvorens het testament te gaan tekenen, en alle procedures in acht te nemen.

In uw testament regelt u belangrijke zaken: ‘Wie erft uw bezittingen, wie wordt executeur en hoe beschermt u het erfdeel van kinderen als zij later onverhoopt gaan scheiden’.

Na een eerste gesprek ontvangt u van mij een ontwerptekst zodat u daar eens rustig over na kunt denken. U kunt nog uitleg vragen of iets laten aanpassen. Daarna volgt een afspraak om de akte samen met mij te ondertekenen.

Wat veel mensen niet weten, is dat het maken van een testament een hoogstpersoonlijke aangelegenheid is. Heel vaak komen er kinderen of andere personen mee naar een bespreking. Ik vraag deze personen dan in de wachtkamer te wachten.

Als de regels niet zijn gevolgd, bestaat het risico dat na overlijden het testament wordt betwist en zelfs ongeldig wordt verklaard door de rechter. Had u voor dit jaar goede voornemens en is de tijd rijp voor u om een gedegen testament te maken? Bel mijn kantoor voor een eerste afspraak,  0592 311115.

We houden ons aan alle van overheidswege en door het RIVM afgekondigde maatregelen en doen ons uiterste best om alle cliënten goed van dienst te zijn. Ook als u gezien uw gezondheidssituatie niet naar ons kantoor kan komen, zoeken wij in overleg met u mogelijkheden om een bespreking op andere wijze te houden, bijvoorbeeld telefonisch of via andere audiovisuele middelen.

Tekst: Ellen van Pelt, Notariskantoor Van Pelt