VVD: Laat bezoekers De Nieuwe Kolk meebetalen om tekort te verlagen (35 cent per kaartje)

De VVD in Assen wil dat bezoekers van theater/bioscoop De Nieuwe Kolk (DNK) een bijdrage gaan leveren om de tekorten terug te dringen.

DNK is een financiële molensteen voor de gemeente. De begroting kon voor dit jaar alleen worden gedicht met een extra greep in de reserves. Op langere termijn dreigen echter miljoenentekorten omdat sneller dan gedacht op DNK moet worden afgeschreven. Ook de inventaris moet eerder worden vervangen en er moet onderhoud worden gepleegd.

Extra bijdrage en in gesprek met DNK over tekorten

In het herstelplan waar de gemeenteraad zich gisteravond consulterend via een videoverbinding over boog, is een en ander al vertaald in een extra bijdrage van de gemeente van 175.000 euro dit jaar. Voor het vervangen van apparatuur en dergelijk is nog eens 300.000 opgenomen.

Volgens Bert Homan (VVD) is het niet zo gek dat de bezoekers van het theater en de bibliotheek een steentje bijdragen. Homan denkt aan 90.000 euro. DNK heeft jaarlijks 475.000 bezoekers waarvan circa 255.000 voor het theater en de bioscoop. Per kaartje komt dat neer op 35 cent. Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) wees het voorstel niet af en ook ChristenUnie was voor. GroenLinks voelde er absoluut niet voor, maar wil vooral in gesprek met DNK.

Herstelplan moet financiën weer op orde brengen

Assen kampt voor dit jaar met een tekort van ruim 8 miljoen euro en ook voor de komende jaren is het resultaat diep rood. Als gevolg daarvan staat de gemeente onder toezicht van de provincie. Die moet voor elke nieuwe uitgave toestemming geven. Uiteraard willen de bestuurders weer zo snel mogelijk zelf kunnen beschikken over de financiën. Daartoe moet voor 1 mei het herstelplan bij de provincie zijn ingediend.

Door een aantal inkomstenverhogingen (ozb-belasting, parkeren, toeristenbelasting), bezuinigingen en een fikse greep in de reserves worden de financiën weer op orde gebracht. Overigens is de verwachting niet dat het bij het huidige bezuinigingspakket gaat blijven.

Ook Assen wordt namelijk geconfronteerd met onvoorziene kosten en inkomstendalingen als gevolg van de coronacrisis. Hoe en in welke mate de gemeente wordt getroffen is uiteraard nog niet in te schatten, meerdere fracties spraken hun zorgen uit. De consequenties worden pas vertaald in het de begroting voor 2021 en verder. Met het Herstelplan moet er dan wel een goede basis liggen.

LTC en Amboina mogen weer hopen op kunstgrasveld

De voetbalverenigingen LTC en Amboina mogen weer enige hoop koesteren op de aanleg van een kunstgrasveld. Die investering was geschrapt omdat het veld niet meer strikt noodzakelijk zou zijn. Dit omdat de toekomst van Amboina onzeker is. Meerdere partijen vroegen om een heroverweging. Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) zegde hierop toe dat er een gesprek met de KNVB volgt en pas daarna een definitief oordeel wordt geveld.

Een aantal raadsfracties pleitte ervoor om qua investeringen een stapje terug te doen op het terrein van duurzaamheid. Daar voelt het college niets voor, liet Pauwels weten. ,,Wij vinden het niet verantwoord om daarop af te schalen.’’