Naar de notaris en coronavirus

Het coronavirus houdt iedereen bezig. Ook binnen mijn kantoor. Waar mogelijk worden voorzorgsmaatregelen genomen, op het gebied van hygiëne, door thuiswerken.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie roept het kabinet op om de notaris als vitaal beroep aan te merken. Want het leven gaat door en juist tijdens een crisis dient een notaris beschikbaar te zijn voor het opmaken van een akte (testament, algemene volmacht, huwelijksvoorwaarden omdat het huwelijk gepland staat)  of te zorgen dat klanten hun verplichtingen kunnen nakomen als ze een huis hebben gekocht. Binnen mijn kantoor gaat daarom ook een groot aantal afspraken gewoon door.

Dit betekent voor mij en mijn medewerkers en mijn klanten improviseren. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met volmachten, dit om zo weinig mogelijk klanten op kantoor te hebben. 

Omdat het coronavirus een reële bedreiging voor de gezondheid inhoudt, merken we dat veel mensen stilstaan bij hun testament. Vooral mensen die zich in de zogenaamde risicogroep bevinden zijn bezorgd. Sommige mensen hebben spijt dat zij hun testament niet eerder hebben gemaakt, anderen hebben behoefte aan herziening of een kleine aanpassing.

Het is begrijpelijk dat deze ongekend bijzondere tijd aanleiding geeft tot zorgen. Heeft u de wens om een testament of een andere akte te maken of aan te passen, en is uitstel voor u geen optie? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

We houden ons aan alle van overheidswege en door het RIVM afgekondigde maatregelen, en doen daarnaast ons uiterste best om alle cliënten goed van dienst te zijn.

Ook als u gezien uw gezondheidssituatie niet naar ons kantoor kan komen, zoeken wij in overleg met u mogelijkheden om een bespreking op andere wijze te houden, bijvoorbeeld telefonisch of via andere audiovisuele middelen.

Op mijn website www.notariskantoorvanpelt.nl vindt u al de nodige informatie voor het maken van een afspraak per mail of telefoon.

Tekst: Ellen van Pelt, notariskantoor Van Pelt in Assen