Fikse financiële meevaller voor Assen (gemeente houdt 6,3 miljoen euro over aan project FlorijnAs)

De in financieel zwaar weer verkerende gemeente Assen heeft een fikse financiële meevaller. De Drentse gemeente houdt 6,3 miljoen euro over aan het project FlorijnAs.

Door de meevaller kan de gemeente ruimte creëren in de begroting en de zwakke reservepositie versterken. B en W hebben een aantal voorstellen gedaan om het geld te besteden. De raad moet zich hier nog wel over uitspreken.

De Maten als laatste project ook opgeleverd

De FlorijnAs is het 200 miljoen euro kostende allesomvattende plan om Assen klaar te maken voor de toekomst. Het bevaarbaar maken van Het Kanaal met meerdere beweegbare bruggen en twee sluizen en de nieuwbouw van het NS-station, het Stationsplein, spooraanpassingen en de tunnel onder dat plein maken er deel van uit. Maar ook de nieuwe afslagen van de A28 bij Assen-Zuid en de vernieuwing van de Overcingellaan en de Industrieweg zijn in dit kader aangepakt.

Het laatste deelproject is tunnel De Maten, een nieuwe ontsluiting tussen Assen-Oost en de Europaweg. De oplevering is inmiddels geweest. Eigenlijk had voor de FlorijnAs pas eind dit jaar de eindafrekening opgemaakt moeten worden, maar nu De Maten klaar is, hebben B en W dat proces versneld.

Goed resultaat niet verrassend, wel opvallend

De afgelopen jaren is steeds gebleken dat de FlorijnAs binnen de begroting werd uitgevoerd. Opvallend is het daarentegen wel. Weinig overheidsprojecten van deze omvang houden aan het eind van de rit geld over. Verantwoordelijk wethouder Harmke Vlieg (ChristenUnie) is dan ook trots op het behaalde resultaat.

Volgens Vlieg is dat onder meer te danken aan het feit dat de gemeente zelf steeds de regie heeft gehad bij de uitvoering en het totale project in stukjes op had geknipt. ,,Dat heeft goed uitgepakt. We konden steeds de juiste afweging maken en bijsturen. We hadden de tijd ook mee natuurlijk. Er was in de beginjaren niet veel aanbod voor aannemers. Bij de laatste aanbestedingen was dat al anders en lagen de prijzen hoger.’’

Slechts helft van risicopot is besteed

Het geld voor de FlorijnAs kwam van het Rijk, de zogeheten RSP-gelden die bestemd waren voor projecten in het Noorden als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Assen werd uitverkoren omdat er plannen klaarlagen.

Assen had voor het totale project een risicopot van 12 miljoen euro. Daar is de helft dus van overgebleven. Het geld moet, zo is de afspraak met het Rijk, wel weer aan infrastructurele projecten worden besteed. B en W willen dit doen door het te besteden aan een aantal projecten waarvoor al geld is uitgetrokken. Zoals de fietssnelweg (1,8 miljoen), de derde ontsluiting voor de wijk Kloosterveen (1,5 miljoen) en het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

Het geld dat vrij komt wordt aangewend voor een zogeheten amorisatiefonds. Hierdoor worden structureel de lasten verlaagd en krijgt de reservepositie een impuls. Verder houdt de gemeente nog een half miljoen achter de hand om eventuele tegenvallers bij de laatste puntjes op de i bij een aantal projecten op te kunnen vangen.