Bouw 80 woningen op voormalig Acmesa-terrein Assen

Op het voormalige Acmesa-terrein schuin tegenover het station in Assen worden tachtig woningen gebouwd. Het plan is ontwikkeld door Bemog Projectontwikkeling en Attika Architecten.

Het gaat om het gebied tussen de Hendrik de Ruiterstraat, de Rolderstraat, Oranjestraat en de Julianastraat. Het plan voorziet in herontwikkeling van het totale gebied naar woningbouw.

Stadswoningen, appartementen en woontoren

Daarbij gaat het om stadswoningen langs de Overcingellaan en in het gebied rond de Prins Hendrikstraat en appartementen aan de kant van de Rolderstraat. Op de kop van de kruising Rolderstraat-Overcingellaan is in het plan een woontoren voorzien. Naast huizen biedt het terrein extra ruimte voor groen en een waterberging en een nieuwe plek voor de huidige speeltuin.

Voormalige melkfabriek werd in 2007 gesloopt

In het gebied was vanaf 1908 tot 2005 de Asser Coöperatieve Melkinrichting en Stoomzuivelfabriek gevestigd ofwel Acmesa. In 2005 sloot de melkfabriek en in 2007/2008 volgde de sloop. Sindsdien ligt het terrein braak.

Meerdere bouwplannen passeerden afgelopen jaren de revue, maar dat leidde nooit tot definitieve stappen. Meest concreet was nog een plan in 2014 voor de bouw van 80 woningen en ruim 7000 vierkante meter kantoren. De economische crisis gooide echter roet in het eten.

Braakliggend terrein gebruikt voor opslag

Helemaal ongelegen kwam dat niet. Voor de grote vernieuwingsoperatie rond het het station en de bouw van een tunnel onder het stationsplein - het project FlorijnAs om Assen beter bereikbaar en klaar te maken voor de toekomst - werd het gebied tijdelijk gebruikt als bouwterrein en voor de opslag van materialen.

Het Acmesaterrein is eigendom van Arcadis. Het advies- en ingenieursbureau heeft een overeenkomst met Bemog Projectontwikkeling uit Zwolle voor de herontwikkeling. De komende weken worden er afspraken gemaakt over de financiën, het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Afhankelijk van de voortgang van de verschillende procedures kan naar verwachting in 2021 worden gestart met het bouwrijp maken en de bouw van de eerste woningen.

Het ontwerp voor de invulling van het Acmesaterrein wordt voor het eerst gepresteerd tijdens een inloopbijeenkomst voor bewoners van de Oranjebuurt op woensdag 26 februari.