Renovatie Sporthal Marsdijk in Assen niet geheel zonder risico's

Assen renoveert voor 2,69 miljoen euro de sporthal in de wijk Marsdijk. Of het bij dat bedrag blijft, is de vraag. De gemeente loopt nog wel een risico.

Het gaat om de zogeheten SPUK-regeling (Specifieke Uitkering Sport) op basis waarvan de gemeente BTW terug kan krijgen. In het voorstel aan de gemeenteraad wordt het risico niet benoemd en expliciet gesproken over een te verwachten SPUK-subsidie van 467.000 euro. Dat bedrag is echter geen zekerheidje.

Hoogte uitkering wordt pas in 2022 duidelijk

B en W spreken in een nadere toelichting dan ook van ‘een emissie’ dat het risico niet is genoemd. ‘Het groot het risico is, is moeilijk in te schatten omdat dit een nieuwe regeling is waarvan nog geen definitieve uitkeringen zijn gedaan.’

Duidelijkheid is er voorlopig ook nog niet. Pas in 2022 weet Assen of er geld uit de pot komt. De uiteindelijke bijdrage hang af van het totaal aantal toegekende aanvragen. Het beschikbare budget wordt door de aanvragers gedeeld. Met andere woorden: wanneer er vaker een beroep op SPUK wordt gedaan, slinkt de uitkering. En moet de gemeente dus zelf meer geld op tafel leggen.

Stadspartij Plop teleurgesteld in financiële onderbouwing

Henk Santing (Stadspartij Plop) was teleurgesteld in de financiële onderbouwing. ,,Het risico wordt te weinig serieus genomen.’’ Volgens hem kon het wel eens gaan om een bedrag van 100.000 euro. Verantwoordelijk wethouder Mirjam Pauwels (VVD) schatte dat eventueel hooguit 5 procent wordt gekort.

Het verduurzamen en vernieuwen van de sporthal viel in de gemeenteraad in goede aarde. Alhoewel in de ideale situatie en een volle portemonnee evengoed gekozen had kunnen worden voor nieuwbouw. Die valt weliswaar twee keer zo duur uit, maar dan had er wel een energie-neutrale sporthal gestaan die veel langer mee kan.

‘Nieuwbouw is nu niet opportuun’

,,Nieuwbouw is echter nu niet opportuun’’, zei Bert Homan (VVD). Assen kampt met ernstige tekorten, moet alle nieuwe uitgaven voor goedkeuring voorleggen aan de provincie en de eindjes aan elkaar knopen. Door de verduurzaming, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden wordt de levensduur van de Marsdijkhal uiteraard wel verlengd. Het energieverbruik/de CO2 uitstoot wordt ook drastisch verlaagd. Volledig CO2-neutraal wordt de hal echter niet.

Zo blijft het aantal zonnepanelen beperkt door de maximale belastbaarheid van het dak. Ook wordt niets gedaan met bijvoorbeeld het gebruik van regenwater. Dit tot teleurstelling van Plop. De kosten hiervan zijn te hoog, lichtte Pauwels toe.

De werkzaamheden beginnen in juni en moeten in september zijn afgerond om sporters zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden.