Assen verbetert fietsroutes; Molenstraat wordt mogelijk fietsstraat

De gemeente Assen verbetert de komende periode verschillende fietsroutes. Zo komen nieuwe fietspaden en fietsstroken aan de Nobellaan, Witterstraat en Beilerstraat. De Molenstraat wordt mogelijk een fietsstraat.

Dit staat in het nieuwe mobiliteitsplan van de Drentse hoofdstad. In 2019 heeft de gemeente de maatregelen uit dit mobiliteitsplan besproken met onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen en de Provincie Drenthe. Daarnaast gaven ruim 150 Assenaren hun mening op de meepraatavond van 26 november.

Totaallijst

Assenaren gaven onder meer aan dat de fietsroute tussen de Hendrik van Boeijenlaan en Graswijk veiliger moet. Dit geldt ook voor de fietsoversteek op de Maria in Campislaan en Andrej Sacharovweg. Verder komen op drukke 30 kilometer-wegen snelheidsbeperkende maatregelen en worden hinderlijke kuilen en oneffenheden op fietspaden aangepakt.

Verschillende wensen en ideeën kunnen niet direct worden uitgevoerd. De gemeente houdt hiervan een totaallijst bij, zodat ze later in nieuwe begrotingen kunnen worden meegenomen. Bedoeling is dat de verbeteringen in de komende twee jaar worden uitgevoerd.