Assen verbetert diverse fietsroutes

Assen verbetert de komende periode diverse fietsroutes. Zo komen er nieuwe fietspaden en fietsstroken aan de Nobellaan, Witterstraat en Beilerstraat. De Molenstraat wordt mogelijk een fietsstraat. Ook het oversteken voor fietsers op de Maria in Campislaan en Andrej Sacharovweg wordt veiliger gemaakt.

Alle verbeteringen staan in het ‘Uitvoeringsplan Mobiliteit’. Vorig jaar heeft de gemeente de maatregelen uit het Mobiliteitsplan besproken met onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen en de Provincie Drenthe. Daarnaast werd er een enquête voor het stadspanel gehouden en gaven ruim 150 Assenaren hun mening op een meepraatavond.

Verkeerswethouder Harmke Vlieg: „Met het verbeterplan dat er nu ligt gaan we het fietsen in Assen nog vlotter, veiliger en comfortabeler maken, waardoor misschien wel veel meer mensen de fiets pakken.”

Er wordt onder meer bij Diepstroeten bekeken hoe de fietsroute tussen de Hendrik van Boeijenlaan enGraswijk veiliger gemaakt kan worden, inclusief het veilig oversteken bij Graswijk. Verder wordt de fietsroute langs Graswijk mogelijk verbeterd.

Snelheidsremmende maatregelen

Daarnaast komen snelheidsremmende maatregelen op de drukkere wegen waar maximaal dertig kilometer per uur mag worden gereden en worden de meest hinderlijke kuilen en oneffenheden op de fietsroutes aangepakt,

Er waren nog meer wensen en ideeën, waarvan een aantal nog niet direct worden uitgevoerd. Wel houdt Assen hiervan een totaallijst bij, zodat ze later in nieuwe begrotingen kunnen worden meegenomen.

De verbeteringen worden binnen twee jaar uitgevoerd. Bewoners van alle betrokken straten ontvangen verdere informatie van de gemeente.

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit is te bekijken op www.assen.nl.