Spoedpoli GGZ in Assen wordt ook dit jaar voortgezet

Assen - De gemeente Assen zet het project met de spoedpoli voor de opvang van ‘verwarde mensen’ samen met de overige Drentse gemeenten dit jaar voort. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met GGZ Drenthe.

De spoedpoli werd in maart 2017 geopend bij de GGZ en biedt crisisopvang voor personen bij wie sprake is of lijkt te zijn van acute psychiatrische problematiek. Deze personen vormen mogelijk een gevaar voor zichzelf of hun omgeving, of ze zijn zó verward of emotioneel ontregeld, dat anderen overlast ervaren en de huisarts, ambulance of de politie moet worden ingeschakeld.

Noodklok

Met name de politie luidde enkele jaren geleden de noodklok. De aanhouding en opvang van dergelijke personen met verward gedrag behoren niet tot de kerntaken van de politie, maar vergen wel veel tijd en capaciteit van agenten.

De ministers van VWS en V en J en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) streven ernaar dat alle gemeenten en regio’s  beschikken over een goed werkende, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Onderdeel van die sluitende aanpak is volgens de drie partijen een geschikte 24/7 opvang- en beoordelingslocatie.

Nadat de overeenkomst in Drenthe al een keer was verlengd, wordt de spoedpoli ook in dit jaar voortgezet. ‘Medio 2020’, zo laat een woordvoerder van de gemeente Assen weten, ‘wordt dan bekeken hoe het verder gaat met de spoedpoli.’

De kosten voor de poli werden volgens de woordvoerder aanvankelijk volledig gedragen door de 12 Drentse gemeenten. ‘Voor 2019 (met terugwerkende kracht) en 2020 komen die kosten voor 79 procent terecht bij Zilveren Kruis en voor 21 procent bij de Drentse gemeenten. Die verdelen hun deel weer al na gelang het aantal inwoners.’ Grote gemeenten dragen dus meer bij dan kleine gemeenten.

Assen in top-5

Uit recente politiecijfers blijkt dat Assen in 2019 procentueel (aantal meldingen per 1000 inwoners) in de Nederlandse top-5 bivakkeert van personen die verward gedrag vertoonden. Het ging in de Drentse hoofdstad om 741 mensen, het hoogste aantal van de afgelopen acht jaar. In 2018 waren dat er nog 605, in 2017 675. 

Landelijk gezien meldde de politie acht jaar geleden nog 44,5 duizend incidenten, vorig jaar was dat opgelopen tot bijna honderdduizend. De politie kreeg gemiddeld 27 meldingen per dag binnen van mensen die mogelijk in psychische nood waren en een risico voor zichzelf of anderen dreigden te zijn.

Tekst: Robbert Willemsen