'Tiny houses horen niet in stedelijk gebied Assen’

Assen - De locatie die de gemeente Assen op het oog heeft voor een proef met tiny houses strookt niet met de beginselen van deze vorm van wonen. De door het college van B en W aangewezen gebied is te stedelijk.

Dat staat in een brief aan de gemeenteraad, waarin wordt gepleit de locatie voor tiny houses te verschuiven naar een meer landelijk gebied in Assen. Het college wees voor de proef met tiny houses een locatie aan de Witterhoofdweg aan, een eindje buiten de woonwijk Baggelhuizen. Daar wil de gemeente kijken of er zelfvoorzienende tiny houses mogelijk zijn.

Opmerkelijke keuze

De schrijver van de brief wijst erop dat deze locatie - die ligt ingeklemd tussen een  hoofdontsluitingsweg en een snelweg op z'n minst een opmerkelijke keuze is voor een doelgroep die vooral uit duurzame, natuur- en milieu-minnende overwegingen in een tiny house wil wonen.

‘Vanuit de filosofie van tiny houses horen dergelijke initiatieven thuis in een landelijke, natuurlijke omgeving. Een zoeklocatie moet daarom bij voorkeur in het buitengebied liggen en juist niet in een stedelijke omgeving.’

Ten Oeverstraat

De schrijver is daarom blij dat de raad heeft aangegeven dat er behoefte is om op zoek te gaan naar eventuele alternatieve locaties. En hij heeft er al een op het oog: een gebied aan de Ten Oeverstraat, een locatie van 25.000 vierkante meter. Een perceel dat hij in eigendom heeft. ‘Landelijk gelegen en toch goed bereikbaar middels een rustig doorgaand landelijk weggetje. Het ligt ten westen van het perceel van de Drentse Golf & Country Club. Een terrein waar natuur en recreatie samensmelten.’

Informatieavonden

Op dinsdag 28 januari houdt de gemeente in het stadhuis een informatieavond over Tiny Houses en micro wonen. Daar wordt uitleg gegeven over mogelijke proeflocaties, wat voor soort woningen je daar kunt bouwen en hoe het verdere proces eruit ziet. Voor deze avond hebben zich al meer dan honderd personen aangemeld.

Aansluitend op deze informatieavond houdt de gemeente vervolgbijeenkomsten op beide ‘proeflocaties’. Op woensdag 12 februari in het MFC Schakelveld over de proeflocatie aan de Witterhoofdweg en onder voorbehoud op dinsdag 25 februari bij de brandweerkazerne over de proeflocatie aan de Groene Dijk (micro wonen).

Belangstellenden kunnen zich tijdens de informatieavond dinsdag al inschrijven voor deze vervolgbijeenkomsten.

Assen, zo laat de gemeente tenslotte weten, staat nog aan het begin van het proces. ‘De gemeenteraad heeft aangegeven benieuwd te zijn hoeveel werkelijke interesse er is om in een tiny house te wonen. Naar verwachting wordt dit de komende maanden duidelijk.’

Tekst: Robbert Willemsen