Carla Terhell nieuw lid Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe

Carla Terhell is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van Biblionet Drenthe.

In het dagelijks leven is zij directeur Woondiensten bij woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Eerder was zij geruime tijd werkzaam bij het ROC Drenthe College, waar zij onder meer leiding gaf aan educatieve trajecten, zoals inburgering en basisvaardigheden.

,,Zij brengt belangrijke kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling, verandertrajecten en personele zaken mee naar Biblionet Drenthe ”, zegt bestuurder Annelies Bakelaar.

Biblionet Drenthe is de provinciale ondersteuningsinstelling voor bibliotheken in Drenthe die tevens het lokale bibliotheekwerk in negen gemeenten in Drenthe uitvoert.