Werkster gaat de deur uit, subsidiehulp komt er in. Tynaarlo baalt daar van als Assen

Mensen zeggen hun particuliere huishoudelijke hulp op en vragen een door de gemeente gesubsidieerde hulp terug, zegt de gemeente Tynaarlo. Die wil hogere eigen bijdragen voor mensen met een ruimere portemonnee.

Dit blijkt uit een brief van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Meer gemeenten kampen hiermee. Tynaarlo sluit zich nu aan bij Assen, dat met de regering overlegt over een andere regeling.

Lekker goedkoop

Het is voor veel mensen lekker goedkoop: via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kun je een abonnement nemen op ondersteuning. Dat kost 19 euro per maand, ongeacht de hoeveelheid hulp die je krijgt. Ook inkomen of vermogen doen er niet toe. Je moet de hulp natuurlijk wel nodig hebben vanwege ziekte of een beperking.

Het nieuwe systeem is begin 2019 ingevoerd en begin dit jaar nog eens uitgebreid met nieuwe doelgroepen. Tynaarlo ziet nu dat veel mensen gesubsidieerde hulp aanvragen die tot voor kort zelf een schoonmaakster, of een andere hulp, in dienst hadden. De gemeente moet dat honoreren: het gegeven dat iemand eerder de hulp zelf kon betalen, is geen afwijzingsgrond.

Regels vereenvoudigen

Het Rijk heeft dit nieuwe systeem ingevoerd om regels te vereenvoudigen en administratieve lasten te verminderen. Maar de gemeenten draaien op voor de kosten en zien die flink stijgen. Zorgelijk is ook dat het tekort aan huishoudelijke hulpen bij zorgaanbieders toeneemt.

De gemeente Assen gooide eind vorig jaar de kont tegen de krib en verklaarde niet aan het abonnementensysteem te willen meedoen. Dat leverde weer een berisping op van de minister, die eist dat de gemeente de wet uitvoert.

Assen wil toch hogere bijdragen

Assen voert het abonnementensysteem nu wel uit, maar bespreekt met het ministerie mogelijkheden om de schoonmaakhulp anders te regelen. Doel is dat er minder aanvragen komen en mensen die dat kunnen ook een hogere eigen bijdrage betalen.

Tynaarlo sluit daar bij aan, schrijven B en W. In de loop van dit jaar gaat het college met de raad in gesprek over een nieuwe verordening voor de WMO.