Assen legt vier kilometer pad aan voor fietssnelweg naar Groningen

In Assen wordt vier kilometer fietspad neergelegd om de doorfietsroute van Assen naar Groningen mogelijk te maken. De aanleg begint nog dit jaar, en de provincie betaalt het grootste deel van het project van bijna 8 miljoen euro.

Het CDA was bij monde van raadslid Anna Hendrikse fel tegen de aanleg van de doorfietsroute. Het voornaamste argument tegen was dat er volgens het CDA nauwelijks draagvlak is bij de inwoners van de wijk Marsdijk waar het pad komt.

‘50 duizend euro per fietser’

Ook zullen niet veel mensen gebruik gaan maken van de route, denkt Hendrikse. ,,Inwoners van Kloosterveen en Peelo zullen niet eerst naar het Asser gedeelte van de doorfietsroute gaan om dan verder te gaan naar hun werk in Groningen. Het aantal gebruikers zal fors lager liggen dan 150 fietsers.’’ Ze rekende voor dat het zelfs áls de beoogde 150 fietsers er wel gebruik van maken, het 50 duizend euro per fietser gaat kosten.

De Partij van de Arbeid vindt het niet het juiste moment om te investeren nu Assen kampt met een miljoenentekort en onder curatele van de provincie is gesteld. De gemeente moet voor de zomer een herstelplan inleveren, wil Assen kans maken nog dit jaar onder het toezicht uit te komen. ,,De prioriteit moet gaan naar het herstelplan hiervoor, en pas daarna kan gekeken worden waar nog ruimte voor is. Het is geen effectieve besteding van overheidsgeld’’, zei raadslid Luc Rengers. Zijn fractie stemde tegen het raadsvoorstel. Ook LijstDeen was deze mening toegedaan en stemde tegen evenals 50Plus.

GroenLinks: ‘Uitstel heeft geen zin’

Hans Marskamp van coalitiepartij GroenLinks vond dit onzin: ,,Het plan is over een half jaar niet anders, dus wat heeft het voor zin om het uit te stellen.’’ Wat ook meespeelt is dat de provincie alleen een groot bedrag investeert als de aanleg van de route nog dit jaar begint.

De VVD vindt dat het gaat om het doel een andere manier van transport mogelijk te maken, naast de auto en het OV. Ook zou Assen een betrouwbare partner moeten zijn in de samenwerking met de twee provincies en de andere gemeenten. ,,Daarom is deze investering verdedigbaar.’’

Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen met 21 stemmen voor en 11 tegen en zal de aanleg nog dit jaar beginnen.