Bomen wijken voor woningbouw in Vivaldilaan Assen

Het bosplantsoen aan de Vivaldilaan in Assen verdwijnt grotendeels. De bomen moeten wijken om de bouw van woningen mogelijk te maken.

Op de plek van de voormalige basisschool De Tamboerijn worden 28 woningen gebouwd. De komende maanden wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Dit betekent dat kabels en leidingen worden aangelegd. Ook komt er een toegangsweg met parkeerplaatsen.

Twintig bomen aan Vivaldilaan worden gekapt

Om de werkzaamheden mogelijk te maken moeten eerst twintig bomen worden gekapt die aan de binnenzijde van het trottoir van de Vivaldilaan staan.

De hoofdstructuur van bomen en groen in het gebied blijft. Alle bomen tussen het trottoir en de weg Vivaldilaan en de bomen langs de Smetanalaan blijven staan. Op een na. Voor de inrit van het bouwproject moet een boom aan de Smetanalaan worden gekapt.

Een populier is niet stevig genoeg

Ook moet er nog een populier aan de oostzijde van het plan plaats maken. Die is niet stevig genoeg. Het is niet veilig om de boom te laten staan in verband met de aanleg van de riolering en parkeerplaatsen.