Waarom u moet kiezen voor een gecertificeerde arbodienst

Aangeboden door: Preventix

Als werkgever moet u voldoen aan strenge eisen op het gebied van arbo- en verzuimbeleid. Het is dan ook verplicht om een gecertificeerde arbodienst in te schakelen.

 De arbodienst die u kiest moet voldoen aan de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten (SBCA). Deze stichting stelt de richtlijnen voor toetsing en certificering vast. Heel belangrijk hierbij is de correcte omgang met vertrouwelijke informatie. Met een gecertificeerde arbodienst weet u zeker dat u die kwaliteit in huis haalt. 

Certificaat vereisten

Een gecertificeerde arbodienst is gewend te voldoen aan de talloze regels, zoals de aanwezigheid van een ontwikkelde gestructureerde en degelijke bedrijfsvoering. Ook is een het voor een arbodienst verplicht om samen te werken met kerndeskundigen, waaronder zeker één arbodienst bedrijfsarts. Daarnaast is het verplicht de beschikking te hebben over een hogere veiligheidskundige, arbeids- en organisatiekundige en arbeidshygiënist.

ISO 9001:2015

De ISO-certificering heeft verschillende gradaties. Zo is Preventix bijvoorbeeld een arbodienst met certificering. Preventix heeft de ISO 9001:2015 certificering. Deze certificering is vrij uniek voor arbodiensten, want veel arbodiensten beschikken namelijk nog niet over deze certificering. Dat is grotendeels verklaarbaar door het feit dat de audits worden uitgevoerd door een geaccrediteerde instelling, en dat veeleisende voorwaarden steeds verder aangescherpt worden.

Wat moet u kunnen aantonen?

De dienstverlening verloopt op basis van het handboek. Het is dan erg belangrijk dat het handboek op orde is. Alles moet aantoonbaar zijn: de functie-eisen moeten vastliggen, alle bedrijfsfuncties moeten correct zijn omschreven, en ook de onderlinge afspraken moeten goed worden vastgelegd in verslagen. Hierbij hoort ook dat het bedrijf interne onderzoeken houdt. Het is verplicht om klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren, én te laten zien wat de uitslag hiervan is. De omgang met klachten en de privacy moeten altijd voldoen aan de laatste eisen.

Kwaliteit? Kies voor Preventix!

Het werken met steeds dezelfde arbeidsdeskundige is niet verplicht. Toch kiest Preventix hier voor, vanwege de meerwaarde voor de klant. De organisatie maakt deze service gestroomlijnd mede door het gebruik de de software VerzuimSignaal Unit 4. Hierin wordt het verzuim van werknemers beheerd. Vanuit dit programma worden ook snel en gemakkelijk spreekuren, onderzoeken en andere diensten van specialisten ingekocht. Ook handig is dat werknemers toegang hebben tot hun eigen gegevens

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Preventix heeft meerdere locaties verspreid door het land. Zo is er altijd een vestiging bij u in de buurt. Bel naar 088 – 7007700 of stuur een mailtje naar info@preventix.nl.