Drentse huisartsen lijven Centrale Huisartsendienst Drenthe in en gaan voor betere 24 uur huisartsenzorg

Regio - De Centrale Huisartsendienst Drenthe (CHD), de organisatie die in Drenthe de avond-, nacht- en weekendzorg regelt, valt vanaf 1 januari ook onder de Drentse Huisartsencoöperatie.

Volgens medisch directeur Ron Wissink van HZD is de samenvoeging een gevolg van ontwikkelingen in de huisartsengeneeskunde. ,,Zo hebben huisartsen op de Woudschotenconferentie afgelopen januari gezegd zich 24 uur per dag, zeven dagen in de week verantwoordelijk te voelen voor de huisartsenzorg. Dus ook voor de zorg in de avond-, nacht- en weekenduren, de zogenaamde ANW-zorg.”

Betere afstemming, dus betere zorg

De bestuurlijke integratie betekent eigenaarschap van de CHD voor de Drentse huisartsen én één gezamenlijke directie voor beide organisaties. ,,De grenzen tussen de dagzorg en ANW-zorg zien we vervagen. Afstemming wordt steeds belangrijker. Wat ons betreft wordt het beleid van de eigen huisarts nog meer leidend voor de zorg die tijdens de ANW-uren wordt geleverd. Het uiteindelijke doel is betere zorg voor onze patiënten.”

Vanwege de fusie is de Centrale Huisartsendienst Drenthe volgens Wissink voortaan makkelijker bereikbaar voor ziekenhuizen, GGZ-instellingen, maar ook fysiotherapeuten, podotherapeuten, diëtisten en zorgverzekeraars ,,We zijn immers vanaf 1 januari 2020 verenigd in één coöperatie.”