Waterschap is bijna klaar voor de winter

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is bezig met de laatste maaiwerkzaamheden langs sloten, kanalen en vijvers voor de winter. Dat is nodig omdat in winter de neerslag toeneemt en het water goed afgevoerd moet kunnen worden om wateroverlast tegen te gaan.

Zo worden watergangen diep gehouden. Er worden onder andere waterplanten en takken verwijderd om de afvoer vrij te houden. Tevens wordt onderhoud verricht aan gemalen en stuwen én worden waterbergingen aangepakt

In totaal heeft WDODelta de verantwoordelijkheid over 7.100 kilometer aan watergangen. Hiervan onderhoudt het zelf 4.500 kilometer. De rest is in bezit van particulieren, gemeenten en overige organisaties die de sloten zelf onderhouden.

Om rekening te houden met de Wet natuurbescherming worden tijdens de werkzaamheden bepaalde plekken ontzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om locaties met bijzondere soorten flora en fauna.