Drentse poppodia richten nieuwe organisatie op: 'Popmuziek hoger op de (politieke) agenda'

Regio - Het belang van popmuziek moet in de provincie Drenthe hoger op de (politieke) agenda.

Daarom hebben diverse lokale Drentse spelers, waaronder de Muziekcoöperatie Meppel, Het Podium Hoogeveen, VanSlag Borger, podium Zuidhaege Assen en K&C Drenthe initiatief genomen in de oprichting van een nieuwe organisatie: Poppunt Drenthe. Hierbij nemen ze gezamenlijk voortouw om, naast hun rol als lokale talentontwikkelaar, te bouwen aan een provinciale organisatie voor talentontwikkeling en zichtbaarheid van popmuziek in de gehele provincie.

De organisatie zal zich bezig houden met het verbeteren en ondersteunen van het popklimaat in Drenthe door bijvoorbeeld het uitreiken van popprijzen, het organiseren van netwerkbijeenkomsten, het programmeren van opkomend talent op podia en festivals en het in kaart brengen van de sector en haar belangrijke spelers.

Financiering

Achter de schermen is al geruime tijd gewerkt aan de oprichting en totstandkoming van Poppunt Drenthe. Zo zijn er gesprekken gevoerd met gemeenten en provincies, waarbij de gemeenten Hoogeveen, Assen, Emmen, Borger-Odoorn en de provincie Drenthe zorgen voor deel van de financiering. Voor de uitvoering is een projectcoördinator aangesteld die de komende maanden met alle belanghebbenden in de popsector het gesprek aangaat.