Dit is waarom het RIVM een stookalert uitriep voor heel Noord-Nederland

Voor de derde keer gaf het RIVM afgelopen weekend een ‘stookalert’ af. Mag een gezellig haardvuurtje nu ook niet meer? Vijf vragen over de maatregel.

Het stookalert is een melding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Met de melding worden mensen opgeroepen om geen hout te stoken bij ongunstige weersomstandigheden, of als de luchtkwaliteit al slecht is. Zo kunnen gezondheidsklachten bij mensen die gevoelig zijn voor houtrook worden voorkomen. Het alert richt zich op ‘plezierstook’, mensen die met een hout- of pelletkachel hun huis verwarmen kunnen de melding negeren.

Samen met het KNMI kijkt het RIVM naar de weersverwachting, de windsnelheid en de dichtheid van de onderste luchtlaag. Bij weinig wind en een dunne onderste luchtlaag kan rook namelijk langer blijven hangen. Het stookalert wordt uitgegeven als de helft van een provincie minimaal 6 uur lang met deze omstandigheden te kampen gaat hebben.

Ja. Houtrook bevat veel ongezonde stoffen, bijvoorbeeld fijn stof, roet, benzeen, koolmonoxide, azijnzuur en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK ’s). Houtrook heeft dezelfde negatieve effecten als uitlaatgassen van verkeer.

Op sociale media viel veel weerstand tegen het alert te lezen. Het advies is volgens sommigen de voorbode van een kachelpolitie die van deur tot deur gaat om gezellig knisperende haardvuurtjes te doven. Het RIVM bedierf de stikstofpret immers ook al. Maar van een verbod is geen sprake, zegt Harald Wygchel van het RIVM. Na het stookseizoen wordt het alert geëvalueerd. ,,Ik wil niet zeggen hoe we dat precies gaan doen.’’

Precieze cijfers zijn er niet. Maar volgens RIVM’er Wygchel hebben zich afgelopen weekend liefst 2000 nieuwe abonnee’s voor de stookalert gemeld. Die gaat nu naar 9000 mensen, die op de website van het RIVM hun e-mailadres hebben achtergelaten. Als er in hun provincie een stookalert wordt afgegeven, krijgen ze die via mail. Ook zijn de actuele alerts via rivm.nl/stookalert te raadplegen.