‘Geen overlast laden en lossen in omgeving Lidl Marsdijk’

Assen - Supermarkt Lidl in de Asser wijk Marsdijk is niet verantwoordelijk voor de overlast tijdens het laden en lossen. Sommige omwonenden gaven aan dit te ervaren, en wel om 04.00 uur in de ochtend. B en W lieten dat vervolgens onderzoeken.

Tijdens een bijeenkomst begin dit jaar over de uitbreiding van het pand van de Lidl werd deze klacht neergelegd. Bewoners vreesden dat het lawaai na de uitbreiding van de supermarkt nog dichter bij woningen zal klinken.

Veel later

De eigenaar van de Lidl zei tijdens de bijeenkomst al dat dit niet van de Lidl afkomstig kon zijn, omdat die vrachtwagens met spullen veel later arriveren. Het college beloofde destijds dit uit te zullen zoeken.

De conclusie is nu, zo laten B en W aan de gemeenteraad weten, dat het laad- en loslawaai inderdaad niet afkomstig is van de supermarkt. B en W: ‘Achteraf blijkt dat de ingediende klacht over het laden en lossen niet de Lidl betreft, maar een andere winkel in het winkelcentrum die in de vroege ochtend bevoorraad wordt. Op dit moment zijn er overigens geen openstaande klachten meer ten aanzien van het laden en lossen in en om het winkelcentrum Marsdijk.’

Grensvoorwaarden

Het college heeft nog wel bekeken wat het geluidseffect is vanaf de Lidl als die is uitgebreid. Maar ook dan voldoet de Lidl volgens B en W aan alle wet- en regelgeving voor het laden en lossen in een openbaar gebied. ‘Het onderzoek toont aan dat de nieuwe winkel, inrichting en alle aanverwante activiteiten – waaronder het laden en lossen – voldoen aan de grensvoorwaarden uit het Activiteitenbesluit.’

Het college voegt daar wel aan toe, dat als er in de toekomst toch veel (gegronde) klachten binnenkomen over het laden en lossen aldaar, de APV wordt aangepast en hiervoor regels worden opgenomen om die overlast de kop in te drukken.

Tekst: Robbert Willemsen