‘Domeinweg Assen openstellen voor alle verkeer geen optie, andere oplossingen’

Assen - De Domeinweg in de Asser wijk Kloosterveen wordt niet opgesteld voor álle verkeer. Om de afsluiting van de Hoofdvaartsweg te compenseren, worden er in de toekomst andere oplossingen toegepast om verkeersstromen vooral veilig te laten verlopen.

Dat schrijft het college van B en W in Assen als antwoord op een brief van een bewoonster. Die liet weten dat een groot aantal bewoners niet blij zijn met het autovrij maken van de Hoofdvaartsweg. De gemeente Assen was hiertoe overgegaan nadat de te hoge snelheid van het verkeer ondanks diverse maatregelen niet getemperd kon worden.

Drukke oversteek

De bewoonster gaf aan dat het vervelend is dat nu de drukke oversteek gemaakt moet worden vanaf Huis ter Heide – de weg vanuit Bovensmilde - richting Kloosterveen. Tevens zorgt de afsluiting ervoor dat bewoners verder moeten rijden, wat extra brandstof en stikstofuitstoot met zich meebrengt, aldus de bewoonster.

Zij stelde voor de Domeinweg – nu een busbaan - voor alle verkeer open te stellen. ‘De weg met een rotonde verbinden aan de huidige doorgaande weg langs de Norgervaart is waarschijnlijk iets wat geld kost, maar mijns inziens een veilige en milieuvriendelijke oplossing voor het probleem wat door de afsluiting van de Hoofdvaartsweg wordt gecreëerd. Ook denk ik dat daarmee het oversteken voor fietsers een stuk veiliger wordt.’

Verder hoopt de bewoonster dat de gemeente iets gaat doen aan de verkeersstroom in en uit Kloosterveen. ‘Twee uitvalswegen zijn echt te weinig.’

Onderzoek

Het college legde dit alles voor aan de projectgroep Kloosterveen, die zich bezighoudt met alle aspecten van de ontwikkeling van de woonwijk. B en W: ‘In de Structuurvisie Kloosterveen 2017-2035 is onderzoek gedaan naar de uitbreiding van Kloosterveen aan de westzijde van de bestaande wijk en de verkeersontsluiting daarvan. Voor dat onderzoek is overleg geweest met de provincie Drenthe over de ontsluiting van het verkeer richting de Norgervaart of de Balkenweg. Hierbij is vastgesteld, dat een ontsluiting (Domeinweg) op de Norgervaart niet wenselijk is en dat de derde ontsluitingsweg van Kloosterveen gericht wordt op de Balkenweg, ten oosten van de Norgerbrug.’

Voor de wijk Kloosterveen, aldus B en W, is een aansluiting op de Norgervaart onwenselijk, omdat dit zou leiden tot doorgaand verkeer van de Norgervaart via Kloosterveen naar de Europaweg (en omgekeerd). ‘Voor Kloosterveen willen we met name de schoolomgeving rond de Boomgaard autoluw houden. De inwoners van de wijk die gericht zijn op Veenhuizen en omgeving kunnen via de eerste (en straks ook derde) hoofdontsluitingsweg en de N371 naar de Norgervaart.’

Nieuwe rotonde

De provincie Drenthe bekijkt samen met de gemeente Midden-Drenthe en Assen hoe de verkeerssituatie bij de Norgerbrug verbeterd kan worden. Het college: ‘Met een nieuwe brug bij Norgerbrug en een nieuwe rotonde die de provinciale wegen N371 en N373 met elkaar verbindt, wil de provincie de verkeersveiligheid en de doorstroming en verbeteren.’

De provincie heeft volgens het college bovendien een herinrichtingsplan klaarliggen voor de weg Norgervaart. ‘In dat ontwerp worden middengeleiders aangelegd bij de aansluiting met de Domeinweg. Doel hiervan is om fietsers veiliger te kunnen laten oversteken en de snelheid van het autoverkeer te reguleren.’

Waarschijnlijk, besluiten B en W, wordt dit plan in 2020 uitgevoerd.

Robbert Willemsen