Taalhuis Assen start met avondschool en zoekt vrijwilligers

Assen - Het Taalhuis in De Nieuwe Kolk in Assen start in januari met de Avondschool. Een school voor laaggeletterden die iets willen leren voor hun werk of iets nieuws willen leren in hun eigen tempo

Het Taalhuis is nog op zoek naar vrijwilligers die 10 weken mee willen doen aan een onderwerp. Men hoeft hiervoor geen docent achtergrond te hebben.

Deze vrijwilligers moeten vanuit hun eigen expertise/passie ondersteuning kunnen bieden bij het leren van VCA, HACCP, auto/scooter theorie en omgaan met je geld, Nederlands, rekenen en digitale vaardigheden of in overleg een ander thema. Zij moeten mensen in groepen kunnen begeleiden, om kunnen gaan met mensen die kleine leerstappen maken, mensen enthousiast maken en begeleiden, inzetbaar zijn voor drie uur per week en ze moeten geduld hebben.

Het Taalhuis biedt een gratis training van één dagdeel en didactische en praktische ondersteuning van een ervaren docent.

Wie zich wil aanmelden of meer info wil hebben: kom langs op de informatieavond op maandag 16 december tussen 19.00 en 20.30 uur bij Drenthe College aan de Anne de Vriesstraat 70 in Assen. Stuur een mail naar taalhuis@dnk.nl  of bel met Nevenka Alvarez, 06 139 385 19.