Leegstand te lijf: Alle winkels naar het stadscentrum (en wonen in lege panden aan de rand)

Leegstaande winkelpanden in middelgrote steden worden mondjesmaat opgevuld met nieuwe winkels. De winkelgebieden in de binnensteden krimpen met misschien wel 30 procent.

De leegstand in winkelgebieden is op veel plaatsen in het Noorden hardnekkig. Panden staan geregeld drie jaar of langer leeg. Een gemeente als Veendam kent een leegstand van 30 procent.

Woningen in lege winkelpanden

De gemeente heeft ervoor gekozen winkels zoveel mogelijk te concentreren in het hart van de stad. Lege panden in dit worden zoveel mogelijk opgevuld met winkels die eerder gevestigd waren in straten rondom die iets verderop lagen. De panden die daardoor leeg komen te staan hoopt de gemeente op te vullen met woningen.

In Assen (leegstand 20 procent) wordt al sinds de Binnenstadsvisie van 2017 gesproken over inkrimpen van het winkelgebied. Het Koopmansplein is in de Drentse hoofdstad de spil. Ondernemers in de stad denken dat de Binnenstadsvisie toe is aan een herijking. Onderdeel van die herijking is een winkelgebied dat nog kleiner uitvalt dan bedacht in 2017.

‘Winkelgebieden moeten kleiner en compacter’

Koos Seerden van Rho, adviseurs voor leefruimte meent dat verkleinen van het winkelgebied de meest verstandige optie is. Er zijn, zegt hij, te veel vierkante meters winkelruimte. ,,De winkelgebieden moeten kleiner, compacter. Vergeleken met de situatie van 2010 zal het winkelhart in middelgrote steden over 10 jaar met 30 procent zijn gekrompen.’’

Volgens Seerden staat de retail in middelgrote plaatsen op twee manier onder druk. ,,Enerzijds gaan mensen naar het buurtcentrum voor de dagelijkse boodschap, anderzijds gaan ze een dag shoppen in de grote stad. De middelgrote steden worden steeds vaker overgeslagen, ook omdat ze het risico lopen dat ze daar niet product vinden dat ze zoeken. Dan kijken ze eerder online.’’