Deel bestuur Achilles 1894 stapt op

Assen – Voorzitter Ronald Keen, penningmeester Egbert van den Berg en bestuurslid wedstrijdzaken Dick Kolhoop hebben hun functie bij Achilles 1894 neergelegd.

Dat meldt de Asser voetbalclub op haar website. Het bestuur van Achilles 1894, zo luidt de verklaring,  heeft deze week ‘helaas moeten constateren’ dat er onvoldoende vertrouwen is en dat er een breuk is ontstaan in de leiding van de vereniging.

Verantwoording

De oorzaak hiervan, zo gaat het bericht verder, is het uitblijven van een gedegen financiële verantwoording en rapportage. ‘Herhaaldelijk is gevraagd om deze op orde te brengen en aan te leveren. Door het uitblijven van deze rapportage is het vertrouwen tussen bestuur en de portefeuillehouder financiën beschadigd. Een deel van het bestuur heeft gemeend dit niet langer op zijn beloop te kunnen laten, waardoor de penningmeester vorige week zijn functie heeft neergelegd. De voorzitter en bestuurslid wedstrijdzaken betreuren de gang van zaken en hebben deze week hun functies neergelegd.’

De leden worden binnenkort op de hoogte gebracht  tijdens een algemene ledenvergadering, waarin de hele situatie wordt uitgelegd. ‘Op dit moment worden er voorzieningen getroffen, waardoor de vereniging kan blijven functioneren.’

Tweede crisis

Het is de tweede crisis in korte tijd bij Achilles 1894. In maart bleek de club grote financiële problemen te hebben. De clubleiding wees daarbij naar een eerdere penningmeester, die met de boekhouding zou hebben geknoeid. Achilles legde bij hem een vordering neer van 43.000 euro. De beschuldigde penningmeester ontkende en diende op zijn beurt een aanklacht in wegens laster en smaad. Deze zaak speelt nog steeds.

Door de ontstane financiële problemen was Achilles vorig seizoen genoodzaakt het eerste zondagteam – dat uitkwam in de hoofdklasse - te schrappen omdat dat te zwaar op de begroting drukte.

Tekst: Robbert Willemsen