​De hoofdonderwijzer van School 6

Martin Hiemink (Assen, 1949) heeft een brede interesse voor de geschiedenis van zijn stad. Met als motto ‘elke plek een verhaal’ komen verschillende aspecten van Assen’s verleden aan bod.

Al eerder (Assenaardig 11, 17 en 165) vertelde ik over School 6, de Aardscheveldschool. Die stond van 1871 tot 1928 bij de huidige spoorwegovergang Spoorstraat. Dit keer gaat het om de er bij gebouwde hoofdenwoning, destijds aan de Anreperweg, nu de Spoorstraat. De huidige Hendrik de Ruiterstraat, Overcingellaan, Spoorstraat, Narcisstraat én Anreperstraat vormden in die jaren samen de Anreperweg. De foto werd omstreeks 1910 genomen. In de woning aan Anreperweg 1 (voorheen Aardscheveld 41) woont dan hoofdonderwijzer Roelof Weertman met zijn gezin. De tuin achter zijn huis grenst aan de school.

Op de foto staat Roelof Weertman in het midden. Zijn vrouw Aleida Mulder, met wie hij in 1869 was getrouwd, staat links. Zij was de dochter van Jan Jannes Mulder, deurwaarder bij de Arrondissementsrechtbank. Ze kregen negen kinderen, waarvan slechts de eerste vier – een zoon en drie dochters - in leven bleven. Er was toen veel kindersterfte. De twee vrouwen rechts op de foto zijn waarschijnlijk twee dochters van Weertman. De kinderen voor de heg en het kind bij de vrouw rechts op de arm zijn mogelijk kleinkinderen.

Roelof Weertman werd op 20 april in 1844 geboren aan de Oude Groningerweg 251, de huidige Oudestraat. Hij volgde de opleiding tot onderwijzer en werd in 1863 zogeheten kwekeling. Het jaar daarop moest hij in militaire dienst, die tot 1869 duurde. Daarna pakte hij de draad weer op en was aanvankelijk hulponderwijzer. In later jaren werd hij onderwijzer aan School 6 en uiteindelijk hoofd van die school.

De Aardscheveldschool werd in 1928 afgebroken. Inmiddels was aan de Rodeweg, op de hoek met de Tuinstraat, de spiksplinternieuw Ericaschool gebouwd. De oude hoofdenwoning bij het spoor was nog korte tijd als dienstwoning voor gemeentepersoneel in gebruik en werd daarna ook afgebroken. Dat maakte Roelof Weertman allemaal niet meer mee. Hij overleed in 1917.

Nieuwsgierig naar meer over de geschiedenis van Assen? Wordt lid van de Asser Historische Vereniging. Dat kan via www.ahvassen.nl of telefonisch  0592  300  521