Asser scholen gaan samenwerken met tuinders van buurtmoestuinen

Assen - Drie scholen in Assen gaan samenwerken met de tuinders van Buurtmoestuin De Klenckestraat en Buurtmoestuin Schakelveld. Daarvoor is een subsidie toegekend vanuit het programma ‘Jong Leren Eten’ van het Ministerie van LNV.

Met dit programma worden leerlingen vertrouwd gemaakt met de productie en bereiding van gezond voedsel. Op Buurtmoestuin Schakelveld werken leerlingen van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland en Kindcentrum Baggelhuizen al voor het vierde seizoen mee.

Vaardigheden

Elke donderdagochtend komen groepjes met hun leerkracht of een ouder naar de moestuin en leren daar de vaardigheden in grondbewerking, zaaien, planten, wieden en oogsten. Na afloop van een uur hard werken mogen de leerlingen zelf wat groenten van het seizoen oogsten. Ook maken ze regelmatig kennis met de andere medewerkers op de moestuin, zoals wormen, keverlarven, woelmuizen of een grote pad.

Voor de basisschoolleerlingen is het moestuinieren een invulling van het ‘groene onderwijs’. Ze werken per toerbeurt drie tot vier keer in het schooljaar mee. De klussen worden afgestemd op hun leeftijd en mogelijkheden. Voor de leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs van Leercentrum W.A. van Liefland is de buurtmoestuin een ‘interne stage’ van twee maanden, als opstap naar een stageperiode buiten de school het jaar erna. Zij werken ook wekelijks mee op donderdagochtend, maar dan als vast groepje gedurende het stageblok. Na afloop is er voor hen een mooi certificaat.

Vastgelopen

De tuindersgroep van Buurtmoestuin De Klenckestraat heeft de groenteteelt weer opgepakt nu de gemeente is vastgelopen met haar woningbouwplan voor de locatie. Kindcentrum Maria in Campis aan de Echtenstraat. Gerard Wezenberg van ‘Stek en Streek’: ‘De gemeente graag met de tuinders invulling geven aan drie blokken Atelier-onderwijs.’

Voor de tuinders en de school is deze samenwerking nieuw. Wezenberg: ‘Groepjes leerlingen komen met een leerkracht negen keer moestuinieren op de woensdagochtend en worden begeleid door de tuinders. Ook hier gaat het om een kennismaking met groenteteelt door het jaar heen.’

Ouders

Met de samenwerking hoopt de tuindersgroep bovendien ouders van de leerlingen te werven als nieuwe leden. Tot de activiteiten ‘Jong Leren Eten’ behoren ook een excursie naar een tuinbouwbedrijf en een dagbestedingslocatie met een grote moestuin. En zijn er kook-workshops, die voortborduren op al bestaande activiteiten van de scholen. Zo bereidt Kindcentrum Maria in Campis een gezonde maaltijd voor een groep ouderen van De Slingenborch. De kantine van Leercentrum W.A. van Liefland verzorgt met leerlingen een buitenlunch voor buurtbewoners. Uiteraard met groenten van de buurtmoestuin.