Gemeente Assen mist deadline gemeentebegroting; vergadering uitgesteld tot eind november

De begrotingsvergadering in Assen is bij hoge uitzondering opgeschort tot 28 november. Met de minderheidscoalitie (CU, VVD en GroenLinks) was de begroting er donderdag niet doorheen gekomen, zag de burgemeester Marco Out na overleg met alle fractievoorzitters.

Het college gaat in de tussentijd een begroting opstellen die zo beleidsarm mogelijk is. Ook komt adviseur Rein Munniksma maandag bekendmaken wat uit de gesprekken met de fracties is gekomen. Hoogstwaarschijnlijk wordt de PvdA voorgesteld als nieuwe coalitiepartij.

Schorsing

Burgemeester Out schorste de gemeenteraad donderdag nog geen minuut nadat hij begonnen was om in gesprek te gaan met alle fractievoorzitters. Die middag had hij ook al een rondje gebeld met de fractievoorzitters over hoe ze de vergadering zouden gaan aanvliegen. Kennelijk was dat nog niet tot tevredenheid. Na een schorsing van een uur werd het ordevoorstel gedaan om de begroting uit te stellen tot 28 november. Daar unaniem mee ingestemd.

De PvdA meldde nog dat zij anders hetzelfde voorstel had gedaan. Het CDA zei bij monde van fractievoorzitter Ronald Witteman: ,,Bij ons staat de stad op één, dus zullen wij ons niet verzetten tegen dit voorstel.’’ Beide partijen hadden maandag al aangegeven niet te kunnen instemmen met de begroting zoals die voorlag. Door het miljoenentekort op met name jeugdzorg en de WMO (hulp bij schoonmaak voor zieke of mindervalide mensen) worden over de gehele linie bezuinigingen voorgesteld en een forse greep uit de reserves lijkt onvermijdelijk.

Deadline overschreden

Daarmee mist de gemeente Assen de deadline van 15 november, waarop alle gemeenten de begroting moeten inleveren bij de provincie. Ook met de provincie is al overleg geweest hierover, zei Out: ,,Zij hebben er begrip voor dat het in dit geval wat later komt, maar alsnog moeten we moeten ons houden aan de deadline van 1 december.’’