Congres 'Zorg(en) om water' in Zeegse

Het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten organiseert voor dinsdag 12 november het congres ‘Zorg(en) om water’ in Zeegse. Dit congres is de aftrap van een langdurige intersectorale samenwerking om de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater in Noord-Nederland te verminderen.

In Nederland zijn voor heel veel aandoeningen en klachten effectieve behandelmethodes beschikbaar, waar medicijnen onderdeel van uitmaken. Naarmate Nederland vergrijst neemt dit medicijngebruik echter toe. Hoe gaan we om met de milieu-impact van deze medicijnen zodra ze in het rioolwater terecht komen? En hoe kunnen we dit zoveel mogelijk beperken?

Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten

Met de start van het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten wordt vanuit de hele keten samen gewerkt aan oplossingen, zoals voorlichting over medicijnresten, de inzameling van overgebleven medicijnen, verdere ontwikkeling van leefstijlgeneeskunde en non-farmaceutische behandelingen.

Ondertekening convenant

Tijdens het congres ‘Zorg(en) om water’ wordt deze samenwerking worden bezegeld met de ondertekening van een convenant. Daarmee zeggen de partijen toe een netwerk te vormen in de keten en samen te werken aan vermindering van medicijnresten in afvalwater en bij te dragen aan ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland.

Aanmelden

Congres Zorg(en) om Water is van 13.00 tot 17.30 uur (Inclusief deelname ochtendprogramma: 9.00 tot 17.30 uur) in Fletcher Hotel-Restaurant ‘De Zeegser Duinen’ aan de Schipborgerweg 8 in Zeegse. Voor het hele programma en aanmelden: Congres.