Buurt-AED geïnstalleerd in Kloosterveen

Assen - In de maanden mei en juni is met succes een crowdfundingactie gehouden voor de aanschaf van een AED in de Planetenbuurt in de Asser wijk Kloosterveen. Afgelopen weekend is het apparaat geïnstalleerd.

Dat gebeurde aan de gevel van de garageboxen, behorende bij het appartementencomplex ‘Kloostersteate Noord’, Planetenlaan 164 tot en met 178. Ook werd de stroomvoorziening verzorgd.

De AED is inmiddels aangemeld bij ‘HartslagNu’ - het oproepsysteem voor burgerhulpverlening - en is dag en nacht bereikbaar. De kans dat er een burgerhulpverlener in de buurt is wordt groter naarmate er meer buurtgenoten opgeleid zijn. Een oproep in de buurt heeft erin geresulteerd dat er op 22 november 7 buurtgenoten een reanimatiecursus gaan volgen bij EHBO Assen.