Asser college houdt vast aan vervanging Enkeerdbrug

De Enkeerdbrug in Assen, een houten dubbele ophaalbrug over het Havenkanaal ter hoogte van de wijk Marsdijk, wordt vervangen door een nieuwe beweegbare brug.

B en W willen hiervoor 1,13 miljoen euro beschikbaar stellen en houden daarmee vast aan het oorspronkelijke voorstel. Dat is een overschrijding van 430.000 euro ten opzichte van de aanvankelijk gedachte kosten. In die gemeentelijke calculatie zaten veel fouten en verkeerde aannames. Geen aannemer wilde daarvoor een brug bouwen.

De overschrijding stuitte enkele weken geleden op verzet vanuit de gemeenteraad. Er werden vragen gesteld over de noodzaak van vervanging ten opzichte van een grote opknapbeurt van de huidige brug. Dit ook afgezet tegen het scheepvaartverkeer dat de Enkeerdbrug passeert. Vragen waarop de inmiddels afgetreden wethouder Janna Booij van Stadspartij Plop het antwoord schuldig moest blijven. Het voorstel werd uiteindelijk opgeschort voor nadere bestudering.

Conditie brug te slecht voor opknapbeurt

De conclusie van het college is dus dat de conditie van de huidige klapbrug te slecht is voor een renovatiebeurt. Daarbij wordt rekening gehouden met het intensievere gebruik door de recreatievaart in het Havenkanaal dat onderdeel is van de Blauwe As, de vaarroute door Assen. ,,Door de extra vaarbewegingen neemt het risico op uitval van de brug toe. Mogelijk moet de brug zelfs buiten gebruik worden gesteld. Daarom is grootschalig onderhoud ook geen doelmatige investering.’’

Risico op storingen blijft te groot

Volgens B en W zal de huidige brug na vervanging van het gehele beweging- en remmingswerk veiliger zijn, maar niet aan de geldende richtlijn voldoen. ,,Bovendien blijft het risico op storing en dat maakt een afweging om de brug op afstand te bedienen niet meer interessant. Dat betekent dat de Enkeerdbrug door een brugwachter moet worden bediend waardoor extra personeel moet worden ingezet.’’

De gemeenteraad spreekt zich donderdag 21 november uit over het voorstel.