‘ik kan er niet tegen dat kinderen worden uitgebuit’

Assen - De kringloopwinkel van Terre des Hommes in Assen bestaat 10 jaar. En dat werd zaterdag gevierd in het pand aan de Kerkstraat. Het werk in de winkel staat, zegt Corrie Nevels, secretaris van het bestuur in de Drentse hoofdstad, in het teken van het tegengaan van uitbuiting van kinderen in de hele wereld. Vrijwilligerswerk met een missie. ‘En heel dankbaar werk.’

Corrie Nevels (71) is een vrouw van het eerste uur bij Terre des Hommes Assen. Ze begon in 2009 na de winkelopening aan de Vaart als medewerker, later trad Corrie toe tot het bestuur als secretaris. ‘Het inrichten van die winkel was nog een hele klus, daar moest een complete huishouding in. En omdat we niet veel budget hadden, hebben voorzitter Jolien Veenendaal en ik de hele inrichting zelf gedaan, runden de winkel, deden bankzaken en maakten winkelroosters.’

Wachtlijst

Het duo kwam er snel achter dat dit teveel werk was voor twee personen. Corrie: ‘Gelukkig werd het team flink uitgebreid, zodat wij ook eens een vrije dag konden hebben, haha.’ En waar veel verenigingen en organisaties kampen met een gebrek aan vrijwilligers, is daar bij Terre des Hommes Assen geen sprake van. Corrie: ‘We hebben nu 44 medewerkers, we moeten zelfs een wachtlijst hanteren. Dat zegt ook wel iets over de sfeer hier, men werkt graag in de winkel.’

Maar er is meer. Corrie maakte destijds bewust de keuze om in de kringloopwinkel van Terre des Hommes aan de slag te gaan. ‘Ik heb een zwak voor kinderen en kan er niet tegen dat veel kinderen in deze wereld worden uitgebuit en het zó slecht hebben.  Het thema hier is nu ‘De donkere zijde van het toerisme in Cambodja’, het tegengaan van kindermisbruik daar. Het doel is om die kinderen uit hun traumasituatie te halen, hun omgeving weer veilig te maken met behulp van de autoriteiten in Cambodja – waarbij ook daders worden opgepakt - en door middel van scholing en opleiding handvatten aan te reiken om in de eigen levensbehoefte te kunnen voorzien. Zodat kinderen niet meer in de prostitutie belanden.’

Jonge vader

Die inzet voor kinderen was ook de reden voor penningmeester Ysbrand Galama (36) om drie jaar geleden toe te treden tot het bestuur. ‘Ik liep al een tijdje met de gedachte rond om me in te zetten voor een goed doel. En dat ik een jonge vader ben heeft zeker een rol gespeeld in de keuze voor Terre des Hommes.’

De cijfers die Ysbrand kan noteren in de boeken stemmen hem vrolijk. De winkel in Assen draagt jaarlijks zo’n 20.000 euro netto af aan Terre des Hommes.  Corrie: ‘En als je nagaat dat Assen lang niet de hoogte opbrengsten heeft in Nederland en er ongeveer 40 winkels zijn…’ Ysbrand: ‘Dan praat je jaarlijks over een totaal van zo’n 1,4 miljoen euro, waar Terre des Hommes goede dingen mee kan doen.’

Niks aan de strijkstok

Alle winkels moeten zichzelf kunnen bedruipen qua vaste lasten en van de winst blijft, zo benadrukt Corrie, geen eurocent aan de strijkstok hangen. ‘Om een mooi bedrag bijeen te krijgen is het belangrijk dat we klanten kwalitatief goede spullen kunnen bieden, waar zij echt voor naar de winkel komen. Naast kleding verkopen wij ook sieraden, boeken, lp’s, cd’s en curiosa. We zijn kritisch, de ingebrachte kleding moet draagbaar en gangbaar zijn, anders nemen we het niet aan. De kleding wordt ingebracht en dat loopt als een trein. We hebben een groot magazijn dat meestal propvol zit! We mogen, gezien de inbreng en de inkomsten, spreken van een daverend succes.’

Dat gaf het feest zaterdag in de winkel extra glans. Corrie: ‘Het is mooi dat we iets kunnen betekenen voor kinderen, maar tegelijkertijd ook de mensen hier – vooral die met een smalle beurs – iets moois kunnen bieden voor een schappelijke prijs. Het mes snijdt aan twee kanten en dat maakt het voor ons ook zo’n dankbaar werk.’

Robbert Willemsen

Terre des Hommes actief in 20 landen

Assen - De organisatie Terre des Hommes werd op 22 juli 1960 opgericht in Zwitserland door de journalist Edmond Kaiser. Toen bestonden nog uit verschillende nationale organisaties, die in 1966 samenkwamen om de Internationale Federatie van Terre des Hommes (IFTDH) te vormen. In totaal zijn er 11 leden: Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zwitserland. Het VN Kinderrechtenverdrag vormt de basis voor het werk.

Het eerste doel was destijds kinderen te helpen tijdens de oorlogen in Vietnam en Algerije. Terre des Hommes is momenteel actief in 20 landen en richt zich op het voorkomen dat kinderen worden uitgebuit. De organisatie haalt kinderen uit uitbuitingsituaties, zorgt ervoor dat zij zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen, een menswaardig bestaan hebben en kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Dat gebeurt via armoedebestrijding, bescherming van kwetsbare kinderen en slachtoffers van uitbuiting, rechtshulp aan slachtoffers van uitbuiting en publieke en politieke lobby

Terre des Hommes heeft diverse bronnen van inkomsten. Bijna de helft komt uit eigen fondsenwerving. Daaronder vallen donateurs en bijvoorbeeld ook de winkels. Daarnaast geven overheden subsidie. Door de jaren heen vormde dat ongeveer een kwart van de inkomsten. Verder dragen in Nederland de Nationale Postcode Loterij en de Vriendenloterij voor een aanzienlijk deel bij om projecten mogelijk te maken.

In 2018 heeft Terre des Hommes in 18 landen (Azië, Oost-Afrika en Europa) 40.310 kwetsbare kinderen weer naar school geholpen en hebben 1.826.612 gemeenschapsleden en kinderen meegedaan aan bewustwordingsbijeenkomsten. Het budget van Terre des Hommes bedroeg vorig jaar bijna 24 miljoen euro, bijna 22 miljoen euro werd besteed aan hulp aan kinderen of andere activiteiten om een veilige leefomgeving voor kinderen te creëren. Het overbleven geld werd overgeheveld naar het budget voor 2019.  (Bron: CBF Toezichthouder Goede Doelen)