85% jongeren regelt niets voor social media na overlijden

Aangeboden door: Uitvaartverzekering.nl

85 procent van de jongeren (18 – 29 jaar) heeft niets geregeld voor wat er met hun social media accounts moet gebeuren na overlijden, zoals Facebook of Instagram.

Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Uitvaartverzekering.nl, uitgevoerd door Panelwizard onder 1058 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Het onderzoek toont aan dat de jongere generatie Nederlanders zich maar weinig bewust is van de enorme hoeveelheid gegevens die zij – na overlijden – online achter laten. Nabestaanden weten vaak niet wat ze met de persoonlijke profielen, berichten, tweets, foto’s en video’s van hun overleden dierbare aan moeten.

Mogelijkheden

Van alle Nederlanders heeft 70 procent niets geregeld voor zijn/haar digitale erfenis op social media.

Gelukkig zijn er voor nabestaanden toch mogelijkheden om iets te veranderen aan de social media accounts na het overlijden van hun dierbare. Bij Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIN en Google kan er bijvoorbeeld online een verzoek worden ingediend om de accounts te verwijderen of ze een herdenkstatus mee te geven. Hiervoor moet wel de nodige documentatie worden aangeleverd, zoals een overlijdensakte en documenten waaruit blijkt dat de aanvrager de wettelijke vertegenwoordiger is.

Op Uitvaartverzekering.nl staat een stappenplan hoe dit – per sociale media kanaal – geregeld kan worden.

Wensen vastgelegd

Ruim 23 procent van de Nederlanders heeft wel iets geregeld, zodat nabestaanden na overlijden toegang kunnen krijgen tot hun online accounts.

Dat kan op een of meerdere manieren:

  • 20,3 procent heeft zijn/haar partner, een familielid of een vriend op de hoogte gesteld van zijn/haar wensen en verteld waar de inloggegevens gevonden kunnen worden.
  • 1,3 procent heeft een special digitaal testament opgesteld bij de notaris waarin alle wensen en gegevens staan.
  • 2,7 procent heeft inactiviteitsvoorkeuren opgesteld, zodat nabestaanden automatisch toegang krijgen tot de accounts.

Wat moet er gebeuren na overlijden?

Uit het onderzoek blijkt ook wat de wensen zijn van Nederlanders met betrekking tot hun social media accounts na overlijden.

Bijna 80 procent van de Nederlanders heeft hierover nagedacht:

40 procent ziet de accounts het liefste worden verwijderd. 29 procent wenst dat de nabestaanden hierover beslissen. Het restant wil dat de accounts online blijven in hun huidige vorm of met een gedenkstatus.

Een saillant detail is dat veel jongeren (18 – 29 jaar) er voor zouden kiezen om hun social media accounts gewoon actief te houden in hun huidige vorm, maar zonder dat iemand erop kan inloggen.