Wie weet de namen van de bestuursleden van Asser Boys uit 1932?

Assen – Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan dit jaar van voetbalvereniging Asser Boys stelt de club een jubileumboek samen. Daar komt ook een foto in te staan van het bestuur uit (vermoedelijk) 1932.

Het huidige bestuur heeft echter nog niet alle namen kunnen achterhalen van hun voorgangers destijds, die op de foto staan. Asser Boys doet nu dan ook een oproep aan mensen, die de heren op de foto herkennen.

Enkele namen heeft het clubbestuur al in kunnen vullen, namelijk die van voorzitter Gerrit Leppers, secretaris Andries Scheltes, penningmeester Sam Dijkstra en bestuurslid Hans Jalvingh.

Als iemand weet wie de andere bestuursleden zijn, laat dat dan even weten aan Sjoerd Rombout, via de mail (communicatie@asserboys.nl) of telefoon: 06 25188084